Scroll to top
Podijeli

Načela tefsira

Specificiranje Kur'ana predajom jednog čovjeka

Specificiranje Kur'ana predajom jednog čovjeka

Specificiranje Kur’ana predajom jednog čovjeka   Da li se na temelju pojedinačne predaje nekoj općenitoj kur’anskoj naznaci može dati specifičan…