Scroll to top
Podijeli

Primjenljivost i podudarnost Kur’ana

Primjenjivost i podudarnost u Kur'anu

Kur’an Časni je vječna Knjiga, važi za sva vremena, a njegovi propisi dosežu i važe za sve ljude. Kur’an je važeći kako za prošle tako i za sadašnje.…