Scroll to top
Podijeli

Tefsir

El-HAKKA 

El-HAKKA 

El-HAKKA Sura je mekkanska ima 52 ajeta   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم 1 الْحَاقَّة  2 مَا الْحَاقَّةُ…

El-KALEM

El-KALEM

El-KALEM Sura je mekanska i ima 52 ajeta   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ 1 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ…

EL-MULK

EL-MULK

EL-MULK Sura El-Mulk je mekanska i ima 30 ajeta.   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ 1 تَبَارَكَ الَّذِي…

Prevođenje Kur'ana i uvjeti za to

Prevođenje Kur'ana i uvjeti za to

Prevođenje Kur’ana i uvjeti za to Allah je Svog Vjerovjesnika poslao da ljude napućuje na Pravi put i osnažio ga Kur’anom. U njemu se nalazi sve ono…

O ajetu “Uputi nas!”

O ajetu “Uputi nas!”

O ajetu “Uputi nas!”   Komentatori Kur’ana navode da bi onaj ko od Allaha moli uputu svakako morao biti neko kome ona nedostaje, a što navodi na pitanje…

Ihdina-s-sirāta-l-mustekīm...dāllīn

Ihdina-s-sirāta-l-mustekīm...dāllīn

Analiza ajeta: Ihdina-s-sirāta-l-mustekīm, sirāta-l-lezīne en’amte ‘alejhim, gajri-l-magdūbi alejhim, vele-d-dāllīn Uputi nas na Pravi put (6),…

O ajetu zahvale

O ajetu zahvale

O ajetu zahvale Robovanje i obožavanje  Nijedan musliman nema dileme da se robovanje u smislu smatranja Božanstvom odnosi isključivo na Allaha, dž.š. Već…

Ijjāke na'budu ve ijjāke neste'īn

Ijjāke na'budu ve ijjāke neste'īn

Analiza ajeta  Ijjāke na’budu ve ijjāke neste’īn  Samo Tebe obožavamo i samo Tebe molimo za pomoć! Riječi  El-Ibāde Riječ “el-ibade”…

El-Hamdu lillāhi Rabbil-ālemīn, Er-Rahmānir-Rahīm. Māliki jeumid-dīn

El-Hamdu lillāhi Rabbil-ālemīn, Er-Rahmānir-Rahīm. Māliki jeumid-dīn

Analiza ovih ajeta El-Hamdu lillāhi Rabbil-ālemīn, Er-Rahmānir-Rahīm. Māliki jeumid-dīn. Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, (2) Svemilosnom,…

O ajetu bismilla

O ajetu bismilla

O ajetu bismilla Spominjanje milosti početni je dio Kur’ana           Uzvišeni Allah na početku Svoga Govora Sebe je odredio milošću, mimo Svojih…

Analiza bismille

Analiza bismille

Analiza ajeta: U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog             Riječi Allah je vlastito ime Svetog Bića. To ime Arapima bilo je poznato i prije islama.…

O vrijednostima, ajetima, ciljevima sure Fatihe

O vrijednostima, ajetima, ciljevima sure Fatihe

Sura El-Fatiha U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog. Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, Svemilosnom, Milostivom, Vladaru Sudnjeg dana; Samo Tebe…

Dobra djela koja vječno traju

Bogatstvo i sinovi nakit su života ovosvjetskoga, a dobra djela, koja vječno traju, bit će kod tvoga Gospodara najbolje nagrađena i najboljega uzdanja.[1] Na…

Tefsir

Tefsir

Osnove tumačenja Kur’ana Tefsir je pojašnjavanje onoga što Uzvišeni Allah želi kazati u Svojoj Časnoj Knjizi. Prema tome, u tome nije dopušteno oslanjati…