Scroll to top
Podijeli

Poslanik i Ehli bejt


A ti budi strpljiv!

A ti budi strpljiv! Prenosi se da je jednog dana Ali, a.s., obavljao namaz u džematu. Dok je učio Kur'an na kijamu jedan od haridžija koji je bio prisutan…

Aba-l-Fazlov sa'j

Aba-l-Fazlov sa'j

Da li znate da je rastojanje između harema Imama Husejna, a.s. i hazreti Aba-l-Fazli-l-Abbasa tačno koliko i rastojanje između Safe i Merve, tj. onog dijela na…

Abdullah ibn Umejr i Ummu Veheb padaju kao šehidi

Abdullah ibn Umejr i Ummu Veheb padaju kao šehidi

Abdullah ibn Umejr i Ummu Veheb padaju kao šehidi Jesar, sluga Zijadov, i Salim, sluga Ubejdullaha ibn Zijada, izašli su i zatražili protivnika za borbu. Na to…

Abdulmuttalib poglavar Kurejša

Abdulmuttalib poglavar Kurejša

Abdulmuttalib poglavar Kurejša Ebu Talibovo poglavarstvo u svojoj historijskoj dubini (III)   Abdulmuttaliba, koji je nakon svog oca Hašima i brata…

Ajeti o svjedocima i Imami

Ajeti o svjedocima i Imami

Ajeti o svjedocima i Imami U više kur'anskih ajeta ukazuje se na to da Uzvišeni Allah u svakom ummetu ima svjedoka, da bi se na sudnjem Danu pozivao na njih. Pa…

Ali, a.s., i prosidba Zehre, s.a.

Ali, a.s., i prosidba Zehre, s.a.

Ali, a.s., i prosidba Zehre, s.a. Imam Ali, a.s., je razmišljao o prosidbi hazreti Zehre, ali su ga siromaštvo, lišenost i oskudica koji su bili pogodili i njega…

Ali, a.s., je obavjestio porodicu i drugove o svojoj smrti

Ali, a.s., je obavjestio porodicu i drugove o svojoj smrti

Ali, a.s., je obavjestio porodicu i drugove o svojoj smrti Od predaja koje govore da je Imam, a.s., porodicu i drugove obavijestio o svojoj skoroj smrti je i ona…

Ali, a.s., prilikom objave Poslanstva

Ali, a.s., prilikom objave Poslanstva

Ali, a.s., prilikom objave Poslanstva Hadis “Dan upozorenja” Hadis “Dan upozorenja” je poseban hadis koji govori o tome kako je Poslanik okupio svoju rodbinu…

Ali, a.s., prvi klanjač

Ali, a.s., prvi klanjač

Ali, a.s., prvi klanjač U svim životnim prevratima i dešavanjima Imam Ali, a.s., je živio pored časnog Poslanika, s.a.v.a. U njemu je imao savršen primjer…

Ali, a.s., prvi koji je povjerovao u Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Ali, a.s., prvi koji je povjerovao u Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Ali, a.s., prvi koji je povjerovao u Božijeg Poslanika, s.a.v.a. Zbog uzvišenih Božanskih vrijednosti, časni Poslanik je stekao odgoj o kojem se u Kur’anu…

Alijevi nadimci - Mjerila razumijevanja istine III

Alijevi nadimci - Mjerila razumijevanja istine III

Alijevi nadimci – Mjerila razumijevanja istine III Jedno od mjerila koje može biti pouzdana odrednica za preciziranje Poslanikovog halife jesu nadimci koje…

Allahov ili tvoj odabir?

Allahov ili tvoj odabir?

Allahov ili tvoj odabir? Hasan ibn Seid Lahmi kaže: Kod Imama Sadika, a.s., je došao čovjek vidno neraspoložen i ljut. Kada ga je Imam ugledao upitao ga je za…

Allahov poklon

Allahov poklon

Allahov poklon Kuća je zračila radošću. Fatima je bila presretna jer su njeni sinovi Hasan i Husejn, koji su bili bolesni, ozdravili. Fida, hazreti Fatimina…

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (I)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (I)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (I) Rekli su: neki od mu'tezelija i većina ehli sunneta mišljenja su da je Ebu Talib umro kao nemusliman…

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (II)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (II)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (II) Rekli su: neki od mu'tezelija i većina ehli sunneta mišljenja su da je Ebu Talib umro kao nemusliman…