Scroll to top
Podijeli

Poslanik i Ehli bejt


Važnost Gadir Humma u historiji

Važnost Gadir Humma u historiji

Važnost Gadir Humma u historiji Nijedan pametan čovjek ne dovodi u sumnju činjenicu da uzvišenost i prednost svake stvari ovisi o njenim plodovima i rezultatima.…

Imam Rida, a.s., i nedaće njegovog oca

Imam Rida, a.s., i nedaće njegovog oca

Imam Rida, a.s., i nedaće njegovog oca Harun Rešid je uočio dubinu vezanosti Imama Kazima, a.s., i muslimana, uvidjevši da se prolaskom vremena širi Imamov…

Imam Rida, a.s., na položaju Imameta

Imam Rida, a.s., na položaju Imameta

Imam Rida, a.s., na položaju Imameta U periodu od 183. do 187. godine po Hidžri, Imam Rida, a.s., nije obznanio svoj imamet, niti je pokazao bilo kakav javni pokret…

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 3

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 3

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. – 3 Politička devijacija 1 – Političko stanje za vrijeme Haruna Prvih deset godina Imameta, Imam Rida, a.s.,…

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 2

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 2

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. – 2 Moralna devijacija Atmosfera luksuza i raskoši igrala je veliku ulogu u izbijanju i širenju moralnih devijacija…

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 1

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 1

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. – 1 Intelektualna devijacija Devijantne intelektualne struje za vrijeme Abasija postale su svakodnevica, našli…

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. - 2

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. - 2

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. Imam Rida, a.s., i nagovještaji Imam Rida, a.s., je nagovijestio veliki broj događaja prije nego li su se desili, a nakon toga…

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. - 1

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. - 1

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. Sve vrline i dobrote sa svim svojim dimenzijama i oblicima bili su se sjedinili u blagodarnom biću Imama Ride, a.s. Allah, dž.š.,…

Osnove Imam Alijevog djelovanja

Osnove Imam Alijevog djelovanja

Osnove Imam Alijevog djelovanja Položaj autoriteta, čija je dužnost da u različitim dešavanjima nakon smrti Poslanika, s.a.v.a., nadzire provođenje islamskih…

Prepreke na putu Imamove vlasti

Prepreke na putu Imamove vlasti

Prepreke na putu Imamove vlasti Imam Ali, a.s., stupa na vlast nakon 25 godina povučenosti iz krugova islamske vlasti i vođstva ummeta i države, koji su se kretali…

Prisega muslimana Imamu Aliju, a.s.

Prisega muslimana Imamu Aliju, a.s.

Prisega muslimana Imamu Aliju, a.s. Nakon Osmanovog ubistva, u Medini je nastupio opći haos. Ljudi su uprli pogled u Imama Alija, a.s., s nadom da će spasiti ummet…

Poslanstvo – prva objava

Poslanstvo – prva objava

Poslanstvo – prva objava Kur’anski ajeti koji govore o pojavi poslaničke objave i načinu na koji ju je Poslanik, s.a.v.a., primao ne ostavljaju nikakvu…

Poslanstvo – smisao, cilj i uvjeti

Poslanstvo – smisao, cilj i uvjeti

Poslanstvo – smisao, cilj i uvjeti   Časni kur’anski ajeti predstavljaju najstarije i samim tim najvjerodostojnije i najpreciznije historijske tekstove…

Selam na slobodnog čovjeka u zatvoru

Selam na slobodnog čovjeka u zatvoru

Selam na slobodnog čovjeka u zatvoru Selam na slobodnog čovjeka u zatvoru, onoga koji je bacio sjenu srama na mučenje i bičevanje, Kazima iz Muhammedove, s.a.v.a.,…

Poglavlje o mudžizama i znakovima imameta Imama Kazima, a.s.

Poglavlje o mudžizama i znakovima imameta Imama Kazima, a.s.

Poglavlje o mudžizama i znakovima imameta Imama Kazima, a.s. 1. Muhamed ibn Kulevejh svojim lancem prenosilaca prenosi od Hišam ibn Salima: “Nakon preseljenja…

Život i imamet Imama Musaa Kazima, a.s.

Život i imamet Imama Musaa Kazima, a.s.

Život i imamet Imama Musaa Kazima, a.s. O životu Imama Musa ibn Džafera, a.s. Znaj, Imam nakon Imama Sadika, a.s., je njegov sin Ebu Hasan, Musa ibn Džafer,…