Scroll to top
Podijeli

Poslanik i Ehli bejt


Pitanje koje se često postavlja

Pitanje koje se često postavlja

Pitanje koje se često postavlja Rasprava Ali ibn Mejsama sa skupinom sljedbenika ehli sunneta Upitali su Alija ibn Mejsama: “Zašto se Ali ibn Ebi Talib suzdržao…

Nema rasprave!

Nema rasprave!

Nema rasprave!   U dalekoj prošlosti najveći šiitski vjerski naučni centar bio je u Nedžefu u Iraku. Studenti su zbog usvajanja većih razina vjerskih…

Imam Bakir, a.s., i Hasan Basri

Imam Bakir, a.s., i Hasan Basri

Imam Bakir, a.s., i Hasan Basri   Hasan Basri je došao kod Imama Bakira, a.s. i rekao: “Došao sam da vam postavim neka pitanja.” “Zar ti nisi učenjak (fakih)…

Strah od smrti

Strah od smrti

Strah od smrti Šejh Mufid, r. a., prenosi: Jednoga dana je jedna osoba upitala Imama Dževada, a. s.: “Zašto se većina ljudi plaši smrti?” Imam Dževad,…

Najbolji poznavalac Kur'ana

Najbolji poznavalac Kur'ana

Najbolji poznavalac Kur’ana Jednoga dana na skupu kod Mu’tasima neki učenjaci su se pozvali na jedan kur’anski ajet i iz njega izveli pravni propis.…

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada, a.s.   Kasim ibn Abdu Rahman je bio pristalica zejdijskog mezheba. Međutim, kada je čuo ajete koje je Imam Dževad,…

Dječak kao Imam

Dječak kao Imam

Dječak kao Imam Ali ibn Esbat kaže: Jednoga dana sam rekao Imamu Dževadu, a.s.: “O zaštitniče moj, ljudi ne mogu da private tebe kao Imama zato što si jako…

Brižnost Imama Ride, a.s.

Brižnost Imama Ride, a.s.

Brižnost Imama Imam Reza, a.s. kaže: Imam je poput prisnog prijatelja i druga, milostivog i brižnog oca i brata vršnjaka. Ovdje Imam bira riječi tako da kada…

Sličnost Imama Alija i Isaa, a.s.

Sličnost Imama Alija i Isaa, a.s.

Sličnost Imama Alija i Isaa, a.s. Imam Džafer Sadik, a.s. prenosi da je Zapovjednik vjernih rekao: Zaista je Božiji poslanik, s.a.v.a., pogledao u mene dok sam…

Duhovno roditeljstvo

Duhovno roditeljstvo

Duhovno roditeljstvo   Poslanik u jednom hadisu kaže: »Ja i Ali smo očevi ovog ummeta.« A Imam Reza, a.s. kaže: „Zar nije ružno za vas da vas se odriču…

Uzoriti putnik

Uzoriti putnik

Uzoriti putnik Zuhri kaže: Jedne kišne noći, dok je tama vladala svuda oko nas, sa svojim slugom sam žurno išao ulicama Medine. Odjedanput sam ugladao Alija…

Gostoprimstvo Imama Ride

Gostoprimstvo Imama Ride

Gostoprimstvo Imama Ride, a.s.   Ismail Bazanti kaže: Imao sam jedno vjersko pitanje i došao sam kod Imama Reze u Merv da mi da odgovor na njega. Pokucao sam…

Povezanost tri važna djela

Povezanost tri važna djela

Povezanost tri važna djela Imam Reza, a.s. kaže: Uzvišeni Allah je naredio robu tri stvari, ali ih je učinio sjedinjenim sa druge tri. Naredio je namaz, ali…

Čuvanje obraza

Čuvanje obraza

Čuvanje obraza El Jasa’ ibn Hamze kaže: Bio sam na skupu kod Imama Reze i razgovarali smo sa njim. Velika skupina ljudi je bila prisutna i pitali su ga o halalu…

Priče iz života Imama Reze

Priče iz života Imama Reze

Priče iz života Imama Reze Zaštitnik srne Jednoga dana je jedan lovac u krenuo u šumu u lov.  Sasvim slučajno se Imam Reza, a.s. našao u istoj šumi. Lovac…

Allahov ili tvoj odabir?

Allahov ili tvoj odabir?

Allahov ili tvoj odabir? Hasan ibn Seid Lahmi kaže: Kod Imama Sadika, a.s., je došao čovjek vidno neraspoložen i ljut. Kada ga je Imam ugledao upitao ga je za…

Loading