Scroll to top
Podijeli

Poslanik i Ehli bejt


Vođstvo savezništva klanova i licemjera

Vođstvo savezništva klanova i licemjera

Vođstvo savezništva klanova i licemjera Sigurno je da je Omer ibn Hattab bio glavni vođa ovog savezništva. Da je Omer htio, bio bi prvi halifa, a zamijenik glavnog…

Vjerovjesnik je upoznat sa stavom kurejšijskih klanova i stavom licemjera

Vjerovjesnik je upoznat sa stavom kurejšijskih klanova i stavom licemjera

Vjerovjesnik je upoznat sa stavom kurejšijskih klanova i stavom licemjera Vjerovjesnik, s.a.v.a., je bio potpuno upoznat sa stavom kurejšijskih klanova i sa stavom…

Protivnici imameta su isti oni koji su bili protivnici vjerovjesništva

Protivnici imameta su isti oni koji su bili protivnici vjerovjesništva

Protivnici imameta su isti oni koji su bili protivnici vjerovjesništva Kada je Poslanik, s.a.v.a., objavio vjerovjesništvo i poslanicu, kurejšijski klanovi su…

Kurejšijski klanovi suprotstavljaju se Poslaniku i nakon primanja islama

Kurejšijski klanovi suprotstavljaju se Poslaniku i nakon primanja islama

Kurejšijski klanovi suprotstavljaju se Poslaniku i nakon primanja islama Ključ najveće pobjede i njen jedini temelj je bio sam Muhammed kao predvodnik i kao političko…

Vjera je upotpunjena

Vjera je upotpunjena

Vjera je upotpunjena Dio Poslanikovog govora na Gadir O ljudi, ko vam je preči od vas samih? Rekli su: Allah i Njegov Poslanik! A Poslanik je rekao: Kome god sam…

Pitanje koje se često postavlja

Pitanje koje se često postavlja

Pitanje koje se često postavlja Rasprava Ali ibn Mejsama sa skupinom sljedbenika ehli sunneta Upitali su Alija ibn Mejsama: “Zašto se Ali ibn Ebi Talib suzdržao…

Nema rasprave!

Nema rasprave!

Nema rasprave!   U dalekoj prošlosti najveći šiitski vjerski naučni centar bio je u Nedžefu u Iraku. Studenti su zbog usvajanja većih razina vjerskih…

Imam Bakir, a.s., i Hasan Basri

Imam Bakir, a.s., i Hasan Basri

Imam Bakir, a.s., i Hasan Basri   Hasan Basri je došao kod Imama Bakira, a.s. i rekao: “Došao sam da vam postavim neka pitanja.” “Zar ti nisi učenjak (fakih)…

Strah od smrti

Strah od smrti

Strah od smrti Šejh Mufid, r. a., prenosi: Jednoga dana je jedna osoba upitala Imama Dževada, a. s.: “Zašto se većina ljudi plaši smrti?” Imam Dževad,…

Najbolji poznavalac Kur'ana

Najbolji poznavalac Kur'ana

Najbolji poznavalac Kur’ana Jednoga dana na skupu kod Mu’tasima neki učenjaci su se pozvali na jedan kur’anski ajet i iz njega izveli pravni propis.…

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada, a.s.   Kasim ibn Abdu Rahman je bio pristalica zejdijskog mezheba. Međutim, kada je čuo ajete koje je Imam Dževad,…

Dječak kao Imam

Dječak kao Imam

Dječak kao Imam Ali ibn Esbat kaže: Jednoga dana sam rekao Imamu Dževadu, a.s.: “O zaštitniče moj, ljudi ne mogu da private tebe kao Imama zato što si jako…

Brižnost Imama Ride, a.s.

Brižnost Imama Ride, a.s.

Brižnost Imama Imam Reza, a.s. kaže: Imam je poput prisnog prijatelja i druga, milostivog i brižnog oca i brata vršnjaka. Ovdje Imam bira riječi tako da kada…

Sličnost Imama Alija i Isaa, a.s.

Sličnost Imama Alija i Isaa, a.s.

Sličnost Imama Alija i Isaa, a.s. Imam Džafer Sadik, a.s. prenosi da je Zapovjednik vjernih rekao: Zaista je Božiji poslanik, s.a.v.a., pogledao u mene dok sam…

Duhovno roditeljstvo

Duhovno roditeljstvo

Duhovno roditeljstvo   Poslanik u jednom hadisu kaže: »Ja i Ali smo očevi ovog ummeta.« A Imam Reza, a.s. kaže: „Zar nije ružno za vas da vas se odriču…

Loading