Scroll to top
Podijeli

Poslanik i Ehli bejt


Ukop Imama Hasana, a.s., i Aišina smutnja

Ukop Imama Hasana, a.s., i Aišina smutnja

Ukop Imama Hasana, a.s., i Aišina smutnja Mervan i njegovi sljedbenici iz Beni Umejje nisu nimalo sumnjali da će Imam Hasan, a.s., biti ukopan pored Allahovog…

Imam Hasanovo, a.s., opremanje i dženaza

Imam Hasanovo, a.s., opremanje i dženaza

Imam Hasanovo, a.s., opremanje i dženaza Sejjiduš-Šuheda je počeo opremati svog brata, a pomagali su mu Abdulah ibn Abbas, Abdurrahman ibn Džafer, Ali ibn Abdullah…

Imam Hasan, a.s., k Najuzvišenijem Prijatelju

Imam Hasan, a.s., k Najuzvišenijem Prijatelju

Imam Hasan, a.s., k Najuzvišenijem Prijatelju Pogoršalo se stanje Imamu, povećali su mu se bolovi, počeo je osjećati smrtne boli. Znao je da je od njegovog…

Imam Hasanova, a.s., oporuka Muhammedu ibn Hanefiji

Imam Hasanova, a.s., oporuka Muhammedu ibn Hanefiji

Imam Hasanova, a.s., oporuka Muhammedu ibn Hanefiji Imam Hasan, a.s., je naredio Kamberu da dovede njegovog brata Muhammeda ibn Hanefiju pa je on brzo otišao po…

Imam Hasanova, a.s., preporuka Imamu Husejnu, a.s.

Imam Hasanova, a.s., preporuka Imamu Husejnu, a.s.

Imam Hasanova, a.s., preporuka Imamu Husejnu, a.s. Kada su mu se povećali bolovi i stanje otežalo, pozvao je svog brata Sejjiduš-Šuhedu, prenio mu svoje oporuke…

Imam Hasanova, a.s., preporuka Džunadi

Imam Hasanova, a.s., preporuka Džunadi

Imam Hasanova, a.s., preporuka Džunadi Džunade ibn Ebu Umejje, velikan od ashaba, došao je kod Imama Hasana da ga obiđe pa mu se obratio: „Posavjetuj me, sine…

Kako je Imam Hasan, a.s., postao šehid?

Kako je Imam Hasan, a.s., postao šehid?

Kako je Imam Hasan, a.s., postao šehid? Muavija je pozvao Mervana ibn Hakema da ubijedi Dže’du bint Eš’as ibn Kajs el-Kindi, a ona je bila jedna od…

Imam Hasan, a.s., i Muavijino kršenje uvjeta primirja

Imam Hasan, a.s., i Muavijino kršenje uvjeta primirja

Imam Hasan, a.s., i Muavijino kršenje uvjeta primirja U primirju koje su potpisali Imam Hasan, a.s., i Muavija prvi uvjet da Imam Hasan preda vlast Muaviji bio…

Muavijina zavjera protiv Imama Hasana, a.s.

Muavijina zavjera protiv Imama Hasana, a.s.

Muavijina zavjera protiv Imama Hasana, a.s. Muavija je pokušao hilafet pretvoriti u moćno kraljevstvo kao nasljedstvo za svoje sinove. U to je uložio sav svoj…

Važnost Gadir Humma u historiji

Važnost Gadir Humma u historiji

Važnost Gadir Humma u historiji Nijedan pametan čovjek ne dovodi u sumnju činjenicu da uzvišenost i prednost svake stvari ovisi o njenim plodovima i rezultatima.…

Imam Rida, a.s., i nedaće njegovog oca

Imam Rida, a.s., i nedaće njegovog oca

Imam Rida, a.s., i nedaće njegovog oca Harun Rešid je uočio dubinu vezanosti Imama Kazima, a.s., i muslimana, uvidjevši da se prolaskom vremena širi Imamov…

Imam Rida, a.s., na položaju Imameta

Imam Rida, a.s., na položaju Imameta

Imam Rida, a.s., na položaju Imameta U periodu od 183. do 187. godine po Hidžri, Imam Rida, a.s., nije obznanio svoj imamet, niti je pokazao bilo kakav javni pokret…

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 3

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 3

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. – 3 Politička devijacija 1 – Političko stanje za vrijeme Haruna Prvih deset godina Imameta, Imam Rida, a.s.,…

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 2

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 2

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. – 2 Moralna devijacija Atmosfera luksuza i raskoši igrala je veliku ulogu u izbijanju i širenju moralnih devijacija…

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 1

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 1

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. – 1 Intelektualna devijacija Devijantne intelektualne struje za vrijeme Abasija postale su svakodnevica, našli…

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. - 2

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. - 2

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. Imam Rida, a.s., i nagovještaji Imam Rida, a.s., je nagovijestio veliki broj događaja prije nego li su se desili, a nakon toga…