Scroll to top
Podijeli

Ljubav prema njima

Ljubav prema ehli bejtu

LJUBAV Ne može se sumnjati u obavezu ljubavi prema Poslanikovom, s.a.v.a., Ehli bejtu. U ajetu Meveddeh, ljubav prema Poslanikovoj, s.a.v.a., porodici predstavljena…