Scroll to top
Podijeli

Tumači Kur’ana i sunneta

Znanstveni autoritet muslimana

Pitanje: Ko predstavlja znanstveni autoritet muslimana? Hadis Sekalejn objašnjava da je Ehli bejt, a.s., znanstveni autoritet, jer je Poslanik, s.a.v.a., tražio…