Scroll to top
Podijeli

Presudne etape u periodu prisustva bezgrješnih

Javni poziv

Javni poziv

Javni poziv Uprkos Poslanikovim, s.a.v.a., mjerama predostrožnosti u prethodnom razdoblju i izbjegavanja direktnog suočavanja s čelnicima mnogoboštva, on je…

Značaj prvog otvorenog poziva i opomena najbližim

Značaj prvog otvorenog poziva i opomena najbližim

Značaj prvog otvorenog poziva i opomena najbližim Kada se Arapskim poluotokom proširila vijest o islamu i kada je vjernička skupina stigla do stepena duhovne…

Razdoblje pripreme prve osnove islamskog poziva

Razdoblje pripreme prve osnove islamskog poziva

Razdoblje pripreme prve osnove islamskog poziva Razdoblja mekanskog doba Da bi se pripremio teren za osnivanje prve blagoslovljene islamske vlasti, Poslanik,…

Izgradnja prvog imanskog jezgra

Izgradnja prvog imanskog jezgra

Izgradnja prvog imanskog jezgra Nakon prvog susreta s poslaničkom objavom kur'anski ajeti su počeli postepeno silaziti i kao da se, nakon što su spušteni…

Časno poslanstvo i njegovi predznaci (II)

Časno poslanstvo i njegovi predznaci (II)

Časno poslanstvo i njegovi predznaci (II) Kur'anski ajeti koji govore o pojavi poslaničke objave i načinu na koji ju je Poslanik, s.a.v.a., primao ne ostavljaju…

Časno poslanstvo i njegovi predznaci

Časno poslanstvo i njegovi predznaci

Časno poslanstvo i njegovi predznaci Časni kur'anski ajeti predstavljaju najstarije i samim tim najvjerodostojnije i najpreciznije historijske tekstove o događajima…

Obraćanje Burejr ibn Huzejra vojnicima Omera ibn Sa'da

Burejr ibn Huzejr je bio starac od tabiina isposnik i učač Kurana. Bio je jedan od uvaženih učača Masdžidu-l-džame’e u Kufi. U svom plemenu u Hamedanu…

Odbrana vilajeta snagom argumenta

Zuhejr ibn Kajn je ona osoba koja nije željela da se susretne sa Imamom Husejnom, ali isti taj Zuhejr je na dan Ašure bio jedan od zapovjednika vojske Imama Husejna,…

Kako Ašura odgaja čovjeka?

Ašura odgaja čovjeka tako što ga uči ga učtivosti tj. edebu. Skupovi na kojima se spominju nedaće koje su zadesile Imama Husejna i njegovu porodicu u čovjeku…

Opasna razmišljanja oprečna vjeri

Jedno od opasnih razmišljanja koje je oprečno vjeri jeste da svako djelo koje bude poprimilo vjerski izgled jeste dobro i za njega slijedi nagrada, čak i ako…

Govor Imama Sedžada prilikom ulaska u Medinu

Prilikom ulaska u Medinu Imam Sedžad, mir s njim, je učinio jedan bitan gest, koji ima političku i društvenu dimenziju i koji je veoma djelotvoran. Treba se…

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom Prema navodima Šejh Tusija u Misbahu-l-mutehedždžidu i Sejjida ibn Tavusa u Ikbalu, Husejn ibn Ali je u posljednjim…

Historijska uloga Imama Sedžada u Šamu

Jedna od veoma vrijednih i važnih potvrda o historiji Ašure jeste govor Imama Sedžada, mir s njim, koji je održan 61. godine po Hidžri u Damasku, u centru islamske…

Junaštvo Imama Husejna, a.s., na bojnom polju

Junaštvo Imama Husejna, a.s., na bojnom polju

Junaštvo Imama Husejna, a.s., na bojnom polju Tri zanimljiva i važna detalja su prenesena od Imama Husejna od kada je ušao u borbu pa do njegovog šehadeta, a…

Napomena istinskim sljedbenicima Husejn ibn Alija, a.s.

Napomena istinskim sljedbenicima Husejn ibn Alija, a.s.

Napomena istinskim sljedbenicima Husejn ibn Alija, a.s. Iz tri kratke oporuke koje su navedene iz pouzdanih izvora možemo vidjeti uzvišeni položaj vilajeta, odlučnost…

O najopasnijoj nepravdi

O najopasnijoj nepravdi

O najopasnijoj nepravdi   Ebu Hamza es-Sumali je prenio od Imama Bakira, a.s., da je rekao:  عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ،…

Loading