Scroll to top
Podijeli

Ašura

Obraćanje Burejr ibn Huzejra vojnicima Omera ibn Sa'da

Burejr ibn Huzejr je bio starac od tabiina isposnik i učač Kurana. Bio je jedan od uvaženih učača Masdžidu-l-džame’e u Kufi. U svom plemenu u Hamedanu…

Odbrana vilajeta snagom argumenta

Zuhejr ibn Kajn je ona osoba koja nije željela da se susretne sa Imamom Husejnom, ali isti taj Zuhejr je na dan Ašure bio jedan od zapovjednika vojske Imama Husejna,…

Kako Ašura odgaja čovjeka?

Ašura odgaja čovjeka tako što ga uči ga učtivosti tj. edebu. Skupovi na kojima se spominju nedaće koje su zadesile Imama Husejna i njegovu porodicu u čovjeku…

Opasna razmišljanja oprečna vjeri

Jedno od opasnih razmišljanja koje je oprečno vjeri jeste da svako djelo koje bude poprimilo vjerski izgled jeste dobro i za njega slijedi nagrada, čak i ako…

Govor Imama Sedžada prilikom ulaska u Medinu

Prilikom ulaska u Medinu Imam Sedžad, mir s njim, je učinio jedan bitan gest, koji ima političku i društvenu dimenziju i koji je veoma djelotvoran. Treba se…

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom Prema navodima Šejh Tusija u Misbahu-l-mutehedždžidu i Sejjida ibn Tavusa u Ikbalu, Husejn ibn Ali je u posljednjim…

Historijska uloga Imama Sedžada u Šamu

Jedna od veoma vrijednih i važnih potvrda o historiji Ašure jeste govor Imama Sedžada, mir s njim, koji je održan 61. godine po Hidžri u Damasku, u centru islamske…

Junaštvo Imama Husejna, a.s., na bojnom polju

Junaštvo Imama Husejna, a.s., na bojnom polju

Junaštvo Imama Husejna, a.s., na bojnom polju Tri zanimljiva i važna detalja su prenesena od Imama Husejna od kada je ušao u borbu pa do njegovog šehadeta, a…

Napomena istinskim sljedbenicima Husejn ibn Alija, a.s.

Napomena istinskim sljedbenicima Husejn ibn Alija, a.s.

Napomena istinskim sljedbenicima Husejn ibn Alija, a.s. Iz tri kratke oporuke koje su navedene iz pouzdanih izvora možemo vidjeti uzvišeni položaj vilajeta, odlučnost…

O najopasnijoj nepravdi

O najopasnijoj nepravdi

O najopasnijoj nepravdi   Ebu Hamza es-Sumali je prenio od Imama Bakira, a.s., da je rekao:  عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ،…

Oproštaj s Imamom Sedždžadom, a.s.

Oproštaj s Imamom Sedždžadom, a.s.

Oproštaj s Imamom Sedždžadom, a.s. Nakon što se oprostio sa ženama i djecom, imam Husejn je otišao u Sedždžadov šator kako bi se i s njim oprostio. Nije…

Posljednji oproštaj

Posljednji oproštaj

Posljednji oproštaj Nije pretjerano reći da je posljednji oproštaj Husejna ibn Alija u danima Ašure bio najteži za njega, žene, Poslanikovu porodicu i imama…

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe U Kamilu Ibn Esira i Iršadu Mufida je navedeno: “Nakon što se i sam Husejn ibn Ali, nakon duge i teške borbe, našao…

Šehadet hazreti Ebu-l-Fadla

Šehadet hazreti Ebu-l-Fadla

Šehadet hazreti Ebu-l-Fadla Hazreti Ebu-l-Fadl, s.a., na dan Ašure je više puta dolazio kod Husejna ibn Alija tražeći dopuštenje da ode u bitku. Međutim,…

Šehadet dojenčeta

Šehadet dojenčeta

Šehadet dojenčeta Taberi prenosi od Ukbe ibn Bešira Esedija da je rekao: Jednog dana sam bio kod petog imama, Muhameda Bakira. On se prilikom govora obratio meni…

Loading