Scroll to top
Podijeli

Ašura

Obraćanje Burejr ibn Huzejra vojnicima Omera ibn Sa'da

Burejr ibn Huzejr je bio starac od tabiina isposnik i učač Kurana. Bio je jedan od uvaženih učača Masdžidu-l-džame’e u Kufi. U svom plemenu u Hamedanu…

Odbrana vilajeta snagom argumenta

Zuhejr ibn Kajn je ona osoba koja nije željela da se susretne sa Imamom Husejnom, ali isti taj Zuhejr je na dan Ašure bio jedan od zapovjednika vojske Imama Husejna,…

Kako Ašura odgaja čovjeka?

Ašura odgaja čovjeka tako što ga uči ga učtivosti tj. edebu. Skupovi na kojima se spominju nedaće koje su zadesile Imama Husejna i njegovu porodicu u čovjeku…

Opasna razmišljanja oprečna vjeri

Jedno od opasnih razmišljanja koje je oprečno vjeri jeste da svako djelo koje bude poprimilo vjerski izgled jeste dobro i za njega slijedi nagrada, čak i ako…

Četeresnica Ašure jedan je od svetih dana u islamu

Četeresnica Ašure jedan je od svetih dana u islamu

  Na četeresnicu šehadeta Imama Husejna, mir s njim, i šehadeta njegovih vjernih i požrtvovanih pomagača pohvalno je učiniti zijaret Imama Husejna, mir…

Posjeta Džabira Ensarija Kerbeli

Posjeta Džabira Ensarija Kerbeli

Šejh Tusi u knjizi Misbahul-mutahadždžid bilježi da je 20. sefer dan kada je Džabir ibn Abdullah Ensari, ashab Božijeg Poslanika, došao iz Medine na Kerbelu…

Govor Imama Sedžada prilikom ulaska u Medinu

Prilikom ulaska u Medinu Imam Sedžad, mir s njim, je učinio jedan bitan gest, koji ima političku i društvenu dimenziju i koji je veoma djelotvoran. Treba se…

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom Prema navodima Šejh Tusija u Misbahu-l-mutehedždžidu i Sejjida ibn Tavusa u Ikbalu, Husejn ibn Ali je u posljednjim…

Junaštvo Imama Husejna, a.s., na bojnom polju

Junaštvo Imama Husejna, a.s., na bojnom polju

Junaštvo Imama Husejna, a.s., na bojnom polju Tri zanimljiva i važna detalja su prenesena od Imama Husejna od kada je ušao u borbu pa do njegovog šehadeta, a…

Napomena istinskim sljedbenicima Husejn ibn Alija, a.s.

Napomena istinskim sljedbenicima Husejn ibn Alija, a.s.

Napomena istinskim sljedbenicima Husejn ibn Alija, a.s. Iz tri kratke oporuke koje su navedene iz pouzdanih izvora možemo vidjeti uzvišeni položaj vilajeta, odlučnost…

Medina – kolijevka predvodnika šehida

Medina – kolijevka predvodnika šehida

Medina je bila kolijevka Imama Husejna, mir s njim, i većine njegovih sestara i braće. Od svog života dugog 57 godina Imam Husejn, mir s njim, je samo četiri…

O najopasnijoj nepravdi

O najopasnijoj nepravdi

O najopasnijoj nepravdi   Ebu Hamza es-Sumali je prenio od Imama Bakira, a.s., da je rekao:  عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ،…

Oproštaj s Imamom Sedždžadom, a.s.

Oproštaj s Imamom Sedždžadom, a.s.

Oproštaj s Imamom Sedždžadom, a.s. Nakon što se oprostio sa ženama i djecom, imam Husejn je otišao u Sedždžadov šator kako bi se i s njim oprostio. Nije…

Posljednji oproštaj

Posljednji oproštaj

Posljednji oproštaj Nije pretjerano reći da je posljednji oproštaj Husejna ibn Alija u danima Ašure bio najteži za njega, žene, Poslanikovu porodicu i imama…

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe U Kamilu Ibn Esira i Iršadu Mufida je navedeno: “Nakon što se i sam Husejn ibn Ali, nakon duge i teške borbe, našao…

Znakovi kraja Jezidove vlasti

Znakovi kraja Jezidove vlasti

Bezgrešna i čista Poslanikova porodica, koliko god da je bila ožalošćena i tužna, ipak se mirne i spokojne duše, potpuno uvjerena u svoju pobjedu i neprijateljevu…