Scroll to top
Podijeli

Sira Poslanika, s.a.v.a., i Ehli bejta

Sredstvo za ostvarivanje cilja kurejšijskih klanova

Sredstvo za ostvarivanje cilja kurejšijskih klanova

Sredstvo za ostvarivanje cilja kurejšijskih klanova Sažetak cilja saveza: kurejšijski klanovi su svjesni da je Muhammedovo vjerovjesništvo neizbježno predodređenje,…

Vođstvo savezništva klanova i licemjera

Vođstvo savezništva klanova i licemjera

Vođstvo savezništva klanova i licemjera Sigurno je da je Omer ibn Hattab bio glavni vođa ovog savezništva. Da je Omer htio, bio bi prvi halifa, a zamijenik glavnog…

Vjerovjesnik je upoznat sa stavom kurejšijskih klanova i stavom licemjera

Vjerovjesnik je upoznat sa stavom kurejšijskih klanova i stavom licemjera

Vjerovjesnik je upoznat sa stavom kurejšijskih klanova i stavom licemjera Vjerovjesnik, s.a.v.a., je bio potpuno upoznat sa stavom kurejšijskih klanova i sa stavom…

Protivnici imameta su isti oni koji su bili protivnici vjerovjesništva

Protivnici imameta su isti oni koji su bili protivnici vjerovjesništva

Protivnici imameta su isti oni koji su bili protivnici vjerovjesništva Kada je Poslanik, s.a.v.a., objavio vjerovjesništvo i poslanicu, kurejšijski klanovi su…

Kurejšijski klanovi suprotstavljaju se Poslaniku i nakon primanja islama

Kurejšijski klanovi suprotstavljaju se Poslaniku i nakon primanja islama

Kurejšijski klanovi suprotstavljaju se Poslaniku i nakon primanja islama Ključ najveće pobjede i njen jedini temelj je bio sam Muhammed kao predvodnik i kao političko…

Imam Bakir, a.s., i Hasan Basri

Imam Bakir, a.s., i Hasan Basri

Imam Bakir, a.s., i Hasan Basri   Hasan Basri je došao kod Imama Bakira, a.s. i rekao: “Došao sam da vam postavim neka pitanja.” “Zar ti nisi učenjak (fakih)…

Strah od smrti

Strah od smrti

Strah od smrti Šejh Mufid, r. a., prenosi: Jednoga dana je jedna osoba upitala Imama Dževada, a. s.: “Zašto se većina ljudi plaši smrti?” Imam Dževad,…

Najbolji poznavalac Kur'ana

Najbolji poznavalac Kur'ana

Najbolji poznavalac Kur’ana Jednoga dana na skupu kod Mu’tasima neki učenjaci su se pozvali na jedan kur’anski ajet i iz njega izveli pravni propis.…

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada, a.s.   Kasim ibn Abdu Rahman je bio pristalica zejdijskog mezheba. Međutim, kada je čuo ajete koje je Imam Dževad,…

Dječak kao Imam

Dječak kao Imam

Dječak kao Imam Ali ibn Esbat kaže: Jednoga dana sam rekao Imamu Dževadu, a.s.: “O zaštitniče moj, ljudi ne mogu da private tebe kao Imama zato što si jako…

Brižnost Imama Ride, a.s.

Brižnost Imama Ride, a.s.

Brižnost Imama Imam Reza, a.s. kaže: Imam je poput prisnog prijatelja i druga, milostivog i brižnog oca i brata vršnjaka. Ovdje Imam bira riječi tako da kada…

Sličnost Imama Alija i Isaa, a.s.

Sličnost Imama Alija i Isaa, a.s.

Sličnost Imama Alija i Isaa, a.s. Imam Džafer Sadik, a.s. prenosi da je Zapovjednik vjernih rekao: Zaista je Božiji poslanik, s.a.v.a., pogledao u mene dok sam…

Duhovno roditeljstvo

Duhovno roditeljstvo

Duhovno roditeljstvo   Poslanik u jednom hadisu kaže: »Ja i Ali smo očevi ovog ummeta.« A Imam Reza, a.s. kaže: „Zar nije ružno za vas da vas se odriču…

Uzoriti putnik

Uzoriti putnik

Uzoriti putnik Zuhri kaže: Jedne kišne noći, dok je tama vladala svuda oko nas, sa svojim slugom sam žurno išao ulicama Medine. Odjedanput sam ugladao Alija…

Gostoprimstvo Imama Ride

Gostoprimstvo Imama Ride

Gostoprimstvo Imama Ride, a.s.   Ismail Bazanti kaže: Imao sam jedno vjersko pitanje i došao sam kod Imama Reze u Merv da mi da odgovor na njega. Pokucao sam…

Loading