Scroll to top
Podijeli

Sira Poslanika, s.a.v.a., i Ehli bejta

Umjerenost u životu Imama Bakira, a.s.

Umjerenost u životu Imama Bakira, a.s.

Umjerenost u životu Imama Bakira, a.s. I’tidal je u značenju umjerenosti a nasuprot toga je skretanje od umjerenosti i idenje u jednu krajnost koja se zove…

Imam Bakir, a.s., u očima sunijskih učenjaka

Imam Bakir, a.s., u očima sunijskih učenjaka

Imam Bakir, a.s., u očima sunijskih učenjaka Ibn Hadžer Hejsemi, jedan od sunijskih fanatika o Imamu Bakiru, a.s., piše: ابو جعفر محمّدٌ الباقر…

Šehid upute

Šehid upute

Šehid upute Šehadet Imama Hadija, a.s. I… još jedni sunce je zašlo, kako bi se od Muhammedovog poroda pojavila još jedna blistava svjetlost. To je praksa…

Upućivač ummeta

Upućivač ummeta

Upućivač ummeta Zastajanje nad tužnim trijemom Samere je podsjetnik usamljenosti Imama Hadija, a.s. Grad koji mirno spava na istočnoj obali Tigrisa, nalazi se…

Hadisi i predaje o imametu Imama Hadija, a.s.

Hadisi i predaje o imametu Imama Hadija, a.s.

Hadisi i predaje o imametu Imama Hadija, a.s. 28. poglavlje: Spomen nekih jasnih tekstova i išareta koji su preneseni u vezi njegovog imameta Ibn Kuluvije (svojim…

Biografija Imama Hadija, a.s.

Biografija Imama Hadija, a.s.

Biografija Imama Hadija, a.s. Vezano za Imama poslije hazreti Dževada Muhameda ibn Alija, a.s., za njegov datum rođenja, znakove i dokaze imameta, predaje o tome,…

Hadisi o imametu hazreti Hadija, a.s.

Hadisi o imametu hazreti Hadija, a.s.

Hadisi o imametu hazreti Hadija, a.s. 1 – Ismail ibn Mehran kaže: “Kada je hazreti Ebu Džafer, a.s., prvi put iz Medine krenuo u Bagdad, rekao sam mu da strepim…

Stanja Imama Hadija, a.s.

Stanja Imama Hadija, a.s.

Stanja Imama Hadija, a.s. Imam Hadi, a.s., je rođen u Surajji koja se nalazi u Medini polovinom mjeseca zi-l-hidžeta, 212. godine po H. U predaji od Ibn Ajjaša…

Tri važna svojstva u životu Imama Bakira, a.s.

Tri važna svojstva u životu Imama Bakira, a.s.

Tri važna svojstva u životu Imama Bakira, a.s. Jedno od svojstava kojeg su posjedovali velikani vjere, a to su naši bezgrješni Imami, jeste posjedovanje jedne…

Imam Bakir, a.s., i istinski sljedbenici Ehli bejta

Imam Bakir, a.s., i istinski sljedbenici Ehli bejta

Imam Bakir, a.s., i istinski sljedbenici Ehli bejta Imam je uputitelj “misli” , “djela” i “morala”. “Šija” znači sljedbenik na polju “misli,…

Imam Muhammed Bakir, a.s.

Imam Muhammed Bakir, a.s.

Imam Muhammed Bakir, a.s. Imam Bakir, a.s., je Imam koji je cijeli svoj blagodarni život proveo na putu podizanja i upućivanja ljudi. Imam, koji se mnogo koristio…

Život Imama Bakira, a.s. u pogledu ibadeta

Život Imama Bakira, a.s. u pogledu ibadeta

Život Imama Bakira, a.s. u pogledu ibadeta Osoba po imenu Aflah kaže: U časnoj Mekki sam zajedno sa Imamom Bakirom ušao u Mesdžidu-l-haram. Čim je Imamov pogled…

Jedna meta, a dva cilja

Jedna meta, a dva cilja

Jedna meta, a dva cilja Imam Sadik, a.s., kaže: Jedne godine je Hišam ibn Abdu-l-Melik došao u Mekku da obavi hadždž. Imam Bakir je također bio u Mekki. Te…

Rasprava sejjida Bathaija sa šejhom iz saudijske vjerske policije

Rasprava sejjida Bathaija sa šejhom iz saudijske vjerske policije

Rasprava sejjida Bathaija sa šejhom iz saudijske vjerske policije Šejh je upitao: “Zašto vi (šiije) dolazite do kabura Poslanika, s.a.v.a., i Fatime Zehre…

Ebu Hanife odgovara

Ebu Hanife odgovara

Ebu Hanife odgovara   Preneseno ja da su dvije osobe koje su bile sljedbenici Ehli bejta prolazeći Bagdadom stigli su do velikog skupa. Upitali su: “Kakav…

Loading