Scroll to top
Podijeli

Sira Poslanika, s.a.v.a., i Ehli bejta

A ti budi strpljiv!

A ti budi strpljiv! Prenosi se da je jednog dana Ali, a.s., obavljao namaz u džematu. Dok je učio Kur'an na kijamu jedan od haridžija koji je bio prisutan…

Abdullah ibn Umejr i Ummu Veheb padaju kao šehidi

Abdullah ibn Umejr i Ummu Veheb padaju kao šehidi

Abdullah ibn Umejr i Ummu Veheb padaju kao šehidi Jesar, sluga Zijadov, i Salim, sluga Ubejdullaha ibn Zijada, izašli su i zatražili protivnika za borbu. Na to…

Ajeti o svjedocima i Imami

Ajeti o svjedocima i Imami

Ajeti o svjedocima i Imami U više kur'anskih ajeta ukazuje se na to da Uzvišeni Allah u svakom ummetu ima svjedoka, da bi se na sudnjem Danu pozivao na njih. Pa…

Ali, a.s., i prosidba Zehre, s.a.

Ali, a.s., i prosidba Zehre, s.a.

Ali, a.s., i prosidba Zehre, s.a. Imam Ali, a.s., je razmišljao o prosidbi hazreti Zehre, ali su ga siromaštvo, lišenost i oskudica koji su bili pogodili i njega…

Ali, a.s., je obavjestio porodicu i drugove o svojoj smrti

Ali, a.s., je obavjestio porodicu i drugove o svojoj smrti

Ali, a.s., je obavjestio porodicu i drugove o svojoj smrti Od predaja koje govore da je Imam, a.s., porodicu i drugove obavijestio o svojoj skoroj smrti je i ona…

Ali, a.s., prilikom objave Poslanstva

Ali, a.s., prilikom objave Poslanstva

Ali, a.s., prilikom objave Poslanstva Hadis “Dan upozorenja” Hadis “Dan upozorenja” je poseban hadis koji govori o tome kako je Poslanik okupio svoju rodbinu…

Ali, a.s., prvi klanjač

Ali, a.s., prvi klanjač

Ali, a.s., prvi klanjač U svim životnim prevratima i dešavanjima Imam Ali, a.s., je živio pored časnog Poslanika, s.a.v.a. U njemu je imao savršen primjer…

Ali, a.s., prvi koji je povjerovao u Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Ali, a.s., prvi koji je povjerovao u Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Ali, a.s., prvi koji je povjerovao u Božijeg Poslanika, s.a.v.a. Zbog uzvišenih Božanskih vrijednosti, časni Poslanik je stekao odgoj o kojem se u Kur’anu…

Allahov ili tvoj odabir?

Allahov ili tvoj odabir?

Allahov ili tvoj odabir? Hasan ibn Seid Lahmi kaže: Kod Imama Sadika, a.s., je došao čovjek vidno neraspoložen i ljut. Kada ga je Imam ugledao upitao ga je za…

Allahov poklon

Allahov poklon

Allahov poklon Kuća je zračila radošću. Fatima je bila presretna jer su njeni sinovi Hasan i Husejn, koji su bili bolesni, ozdravili. Fida, hazreti Fatimina…

Autoritativnost sunneta

Autoritativnost sunneta

Autoritativnost sunneta Časni sunnet Poslanika, s.a.v.a. – njegov govor, postupci i potvrde – nakon časnog Kur’ana drugi je izvor zakonodavstva u islamu.…

Biografija i ličnost Imama Sadika, a.s.

Biografija i ličnost Imama Sadika, a.s.

Biografija i ličnost Imama Sadika, a.s. Džafer ibn Muhammed ibn Ali ibn El-Husejn ibn Ali ibn Ebi Talib, a.s., šesti je Imam Ehli bejta, a peti Imam iz loze Imama…

Biografija Imama Hadija, a.s.

Biografija Imama Hadija, a.s.

Biografija Imama Hadija, a.s. Vezano za Imama poslije hazreti Dževada Muhameda ibn Alija, a.s., za njegov datum rođenja, znakove i dokaze imameta, predaje o tome,…

Biografija Imama Hasana ‘Askerija, a.s.

Biografija Imama Hasana ‘Askerija, a.s.

Biografija Imama Hasana ‘Askerija, a.s. U biografiji se navodi ko je Imam poslije Imama Hadija, a.s., zatim datum njegovog rođenja, znakovi njegovog imameta,…

Bistri učenik

Bistri učenik

Bistri učenik Hasan je imao sedam godina. Svakog dana je išao u džamiju i slušao Poslanikov govor. Poslanik je učio ajete, koje mu je objavljivao Allah dž.…