Scroll to top
Podijeli

Sira Poslanika, s.a.v.a., i Ehli bejta

Osnove Imam Alijevog djelovanja

Osnove Imam Alijevog djelovanja

Osnove Imam Alijevog djelovanja Položaj autoriteta, čija je dužnost da u različitim dešavanjima nakon smrti Poslanika, s.a.v.a., nadzire provođenje islamskih…

Prepreke na putu Imamove vlasti

Prepreke na putu Imamove vlasti

Prepreke na putu Imamove vlasti Imam Ali, a.s., stupa na vlast nakon 25 godina povučenosti iz krugova islamske vlasti i vođstva ummeta i države, koji su se kretali…

Prisega muslimana Imamu Aliju, a.s.

Prisega muslimana Imamu Aliju, a.s.

Prisega muslimana Imamu Aliju, a.s. Nakon Osmanovog ubistva, u Medini je nastupio opći haos. Ljudi su uprli pogled u Imama Alija, a.s., s nadom da će spasiti ummet…

Selam na slobodnog čovjeka u zatvoru

Selam na slobodnog čovjeka u zatvoru

Selam na slobodnog čovjeka u zatvoru Selam na slobodnog čovjeka u zatvoru, onoga koji je bacio sjenu srama na mučenje i bičevanje, Kazima iz Muhammedove, s.a.v.a.,…

Poglavlje o mudžizama i znakovima imameta Imama Kazima, a.s.

Poglavlje o mudžizama i znakovima imameta Imama Kazima, a.s.

Poglavlje o mudžizama i znakovima imameta Imama Kazima, a.s. 1. Muhamed ibn Kulevejh svojim lancem prenosilaca prenosi od Hišam ibn Salima: “Nakon preseljenja…

Život i imamet Imama Musaa Kazima, a.s.

Život i imamet Imama Musaa Kazima, a.s.

Život i imamet Imama Musaa Kazima, a.s. O životu Imama Musa ibn Džafera, a.s. Znaj, Imam nakon Imama Sadika, a.s., je njegov sin Ebu Hasan, Musa ibn Džafer,…

Umjerenost u životu Imama Bakira, a.s.

Umjerenost u životu Imama Bakira, a.s.

Umjerenost u životu Imama Bakira, a.s. I’tidal je u značenju umjerenosti a nasuprot toga je skretanje od umjerenosti i idenje u jednu krajnost koja se zove…

Imam Bakir, a.s., u očima sunijskih učenjaka

Imam Bakir, a.s., u očima sunijskih učenjaka

Imam Bakir, a.s., u očima sunijskih učenjaka Ibn Hadžer Hejsemi, jedan od sunijskih fanatika o Imamu Bakiru, a.s., piše: ابو جعفر محمّدٌ الباقر…

Šehid upute

Šehid upute

Šehid upute Šehadet Imama Hadija, a.s. I… još jedni sunce je zašlo, kako bi se od Muhammedovog poroda pojavila još jedna blistava svjetlost. To je praksa…

Upućivač ummeta

Upućivač ummeta

Upućivač ummeta Zastajanje nad tužnim trijemom Samere je podsjetnik usamljenosti Imama Hadija, a.s. Grad koji mirno spava na istočnoj obali Tigrisa, nalazi se…

Hadisi i predaje o imametu Imama Hadija, a.s.

Hadisi i predaje o imametu Imama Hadija, a.s.

Hadisi i predaje o imametu Imama Hadija, a.s. 28. poglavlje: Spomen nekih jasnih tekstova i išareta koji su preneseni u vezi njegovog imameta Ibn Kuluvije (svojim…

Biografija Imama Hadija, a.s.

Biografija Imama Hadija, a.s.

Biografija Imama Hadija, a.s. Vezano za Imama poslije hazreti Dževada Muhameda ibn Alija, a.s., za njegov datum rođenja, znakove i dokaze imameta, predaje o tome,…

Hadisi o imametu hazreti Hadija, a.s.

Hadisi o imametu hazreti Hadija, a.s.

Hadisi o imametu hazreti Hadija, a.s. 1 – Ismail ibn Mehran kaže: “Kada je hazreti Ebu Džafer, a.s., prvi put iz Medine krenuo u Bagdad, rekao sam mu da strepim…

Stanja Imama Hadija, a.s.

Stanja Imama Hadija, a.s.

Stanja Imama Hadija, a.s. Imam Hadi, a.s., je rođen u Surajji koja se nalazi u Medini polovinom mjeseca zi-l-hidžeta, 212. godine po H. U predaji od Ibn Ajjaša…

Tri važna svojstva u životu Imama Bakira, a.s.

Tri važna svojstva u životu Imama Bakira, a.s.

Tri važna svojstva u životu Imama Bakira, a.s. Jedno od svojstava kojeg su posjedovali velikani vjere, a to su naši bezgrješni Imami, jeste posjedovanje jedne…

Imam Bakir, a.s., i istinski sljedbenici Ehli bejta

Imam Bakir, a.s., i istinski sljedbenici Ehli bejta

Imam Bakir, a.s., i istinski sljedbenici Ehli bejta Imam je uputitelj “misli” , “djela” i “morala”. “Šija” znači sljedbenik na polju “misli,…