Scroll to top
Podijeli

Sira Poslanika, s.a.v.a., i Ehli bejta

Pitanje odsijecanja ruke lopovu

Pitanje odsijecanja ruke lopovu

Pitanje odsijecanja ruke lopovu Iako je, Imam Dževad, a.s., prvi Imam koji je u djetinjstvu postao Imam, on je vodio veliki broj izvanrednih i čudesnih razgovora…

Kako je Imam Dževad, a.s., postao šehid?

Kako je Imam Dževad, a.s., postao šehid? Mamun je umro 218. godine, pa je njegov brat Mu’tasim je postao halifa. On je doveo Imama Dževada, a.s., 220. godine…

Šehadet Imama Dževada, a.s.

Šehadet Imama Dževada, a.s. Ebu Džafer Muhammed ibn Ali Dževad, a.s., nakon što je neko vrijeme boravio u Bagdadu, preselio se u Medinu i stanovao tamo sve…

Imam Dževad, a.s.

Imam Dževad, a.s. Rođenje Ime devetog Imama Ehli bjeta, a.s., je Muhamed, a ima dosta nadimaka i imena po djeci. Najpoznatiji nadimci su Dževad i Hadi, a najpoznatiji…

Imamet hazreti Dževada, a.s.

Imamet hazreti Dževada, a.s. Kao što je i poznato Imam Muhammed Teki, a.s. po Mu’tasemovoj naredbi je postao šehid. Imam Muhammed Ali ibn Musa ibn Džafer…

Razmatranje perioda imameta Imama Dževada, a.s.

Razmatranje perioda imameta Imama Dževada, a.s. Period njegovog imameta poklapa se s vlašću Me’muna, čiji prvi potez bijaše da svoju kćerku Ummu-l-Fadl…

Poniznost pred Imamom Dževadom, a.s.

Poniznost pred Imamom Dževadom, a.s. Hazreti Ali ibn Dža’fer, amidža Imama Ride, a.s., jedan je od izuzetno velikih prenosilaca hadisa. Ovaj plemeniti čovjek…

Vjerovanje i poniznost Imama Dževada, a.s.

Vjerovanje i poniznost Imama Dževada, a.s. Mejsar ibn Muhammed prenosi: Ja nisam vjerovao u imamet Imama Dževada, a.s. Jednog dana sam odlučio da odem do njegove…

Mirovni sporazum na Hudejbiji najpoučniji događaj u historiji islama

Mirovni sporazum na Hudejbiji najpoučniji događaj u historiji islama Sporazum na Hudejbiji jedan je od važnih događaja u historiji islama i blagoslovljenom…

Naknadno obavljanje umre

Naknadno obavljanje umre Dani primirja su prolazili. Poslanik, s.a.v.a., i muslimani su neprestano, uporno radili na učvršćivanju stubova islamske vlasti.…

Širenje islamske Poslanice izvan Medine

Širenje islamske Poslanice izvan Medine Pokušaji Kurejšija u prošlosti da unište islam bili su razlog što su Poslanik, s.a.v.a., i muslimani bili u potpunosti…

Mirovni sporazum na Hudejbiji

Mirovni sporazum na Hudejbiji Bilo je pred kraj šeste godine po hidžri, godine koja je za muslimane bila godina neprekidnih borbi i odbrane, u kojoj su pridavali…

Proživljenje sa Imamom

Proživljenje sa Imamom Na dan kad pozovemo svaku grupu s imamom njihovim – pa kome se da knjiga njegova u desnicu njegovu, pa takvi će čitati knjigu svoju…

Poštenje prema ljudima i Imam Mehdi, a.s.

Poštenje prema ljudima i Imam Mehdi, a.s. Jedan je učenjak imao jaku želju sresti se sa Imamom Mehdijem, a.s., i mučilo ga je što u tome nije uspijevao. Dugo…

Obaveza prema Imamu u skrivenosti

Obaveza prema Imamu u skrivenosti Mikjalu-l-mekarim fi favaidi-d-du’ai lil Kaim, je knjiga koju je napisao ajetullah Sejjid Muhamed Teki Musavi Isfahani, s…

Loading