Scroll to top
Podijeli

Božiji Poslanik Muhammed, s.a.v.a.

Sunnet za vrijeme prve četiri halife

Sunnet za vrijeme prve četiri halife

Sunnet za vrijeme prve četiri halife Letimičnim pregledom historije sunneta kroz period od četvrtine stoljeća postaje jasno da je sunnet u tom periodu bio suočen…

Paradoksalni stavovi o zabrani zapisivanja sunneta

Paradoksalni stavovi o zabrani zapisivanja sunneta

Paradoksalni stavovi o zabrani zapisivanja sunneta Prof. dr. Nuruddin ‘Ater u knjizi Menhedžu-n-nekdi fi ‘ulumi-l-hadisi tvrdi da je zabrana zapisivanja…

Oživljavanje sunneta 

Oživljavanje sunneta 

Oživljavanje sunneta Sunnet se, kako nam kažu precizne predaje, pored prenošenja i zapisivanja, suočio i s drugim problemima, pa ih je Imam Ali, a.s., uklonio.…

Prenošenje sunneta

Prenošenje sunneta

Prenošenje sunneta U vrijeme Imama Alija, a.s., prenošenje hadisa je prije zapisivanja ušlo u novi period u kojem je ukinuta zabrana zapisivanja i razne skupine…

Zapisivanje sunneta 

Zapisivanje sunneta 

Zapisivanje sunneta Imam Ali, a.s., prvenstveno je bio zapisivač hadisa pred Poslanikom, s.a.v.a. To što se zna za jednu njegovu Sahifu – Sahifetu Ali – koja…

Sunnet u periodu hilafeta Imama Alija, a.s.

Sunnet u periodu hilafeta Imama Alija, a.s.

Sunnet u periodu hilafeta Imama Alija, a.s. Odnos Imama Alija, a.s., prema sunnetu bio je drugačiji i prepoznaje se s dva aspekta. Prvi aspekt predstavlja njegovo…

Primjeri slobodnog idžtihada

Primjeri slobodnog idžtihada

Primjeri slobodnog idžtihada a) Zabrana prenošenja hadisa Božiji Poslanik, s.a.v.a., stalno je podsticao na prenošenje hadisa, poručivao i naređivao: „Neka…

Zakonodavni položaj sunneta

Zakonodavni položaj sunneta

Zakonodavni položaj sunneta Ovu ćemo raspravu podijeliti na dva dijela: prvi dio će se baviti nivoom i stepenom proučavanja sunneta da bi se postupalo po njemu…

Sunnet u jednoj četvrtini stoljeća (11–35. hidžr. god.)

Sunnet u jednoj četvrtini stoljeća (11–35. hidžr. god.)

Sunnet u jednoj četvrtini stoljeća (11–35. hidžr. god.) Sagledavajući historiju sunneta kroz period od četvrtine stoljeća postaje jasno da je sunnet u tom…

Miješanje hadisa s Kur'anom - izgovor za nepisanja sunneta

Miješanje hadisa s Kur'anom - izgovor za nepisanja sunneta

Izgovori za nepisanja sunneta – 2 Miješanje hadisa s Kur’anom Ovo je drugi od važnih razloga kojima se opravdavala zabrana zapisivanja sunneta.[1]…

Pisanje sunneta odvraća od Kur'ana! - izgovor za nepisanja sunneta

Pisanje sunneta odvraća od Kur'ana! - izgovor za nepisanja sunneta

Izgovori za nepisanja sunneta – 1 Pisanje sunneta odvraća od Kur’ana! To je najvažniji razlog kojeg su se držali protivnici zapisivanja sunneta i…

Zabrana pisanja hadisa

Zabrana pisanja hadisa

Zabrana pisanja hadisa Aiša prenosi: „Moj otac je bio sakupio pet stotina Poslanikovih, s.a.v.a., hadisa. Jedne noći, ne mogavši zaspati, prevrtao se u postelji…

Sunnet u Osmanovom periodu

Sunnet u Osmanovom periodu

Sunnet u Osmanovom periodu Osman je održao govor među ljudima i između ostalog rekao: „Nikome nije dozvoljeno da prenosi hadis koji se nije čuo u periodu Ebu…

Sunnet u Omerovom periodu

Sunnet u Omerovom periodu

Sunnet u Omerovom periodu Zabrana je trajala tokom cijelog perioda Omerove vladavine. Njegova odluka nije ostala ograničena na Ebu Hurejru i Ka’bu-l-Ahbara…

Zapisivanje i prenošenje sunneta

Zapisivanje i prenošenje sunneta

Zapisivanje i prenošenje sunneta U vezi sa zapisivanjem i prenošenjem sunneta p postoje tri karakteristična obilježja, koja je Zehebi sažeto prenio, a mi ćemo…

Poslanikove naredbe o čuvanju sunneta

Poslanikove naredbe o čuvanju sunneta

Poslanikove naredbe o čuvanju sunneta Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka Allah poživi čovjeka koji čuje naš govor, pa ga sačuva kako bi ga dostavio…

Loading