Scroll to top
Podijeli

Hazreti Fatima Zehra, a.s.

Rasprava sejjida Bathaija sa šejhom iz saudijske vjerske policije

Rasprava sejjida Bathaija sa šejhom iz saudijske vjerske policije

Rasprava sejjida Bathaija sa šejhom iz saudijske vjerske policije Šejh je upitao: “Zašto vi (šiije) dolazite do kabura Poslanika, s.a.v.a., i Fatime Zehre…

Ebu Hanife odgovara

Ebu Hanife odgovara

Ebu Hanife odgovara   Preneseno ja da su dvije osobe koje su bile sljedbenici Ehli bejta prolazeći Bagdadom stigli su do velikog skupa. Upitali su: “Kakav…

Fatima dušo, dođi!

Fatima dušo, dođi!

Fatima dušo, dođi! „Čudno je doba, kćeri moja! Dunjaluk od njeg’ čudniji! Kakav li je ovo dunjaluk što u sebi ne može trpiti kćerku Božijeg poslanika?!…

Stav Imama Kazima, a.s., o Fedeku

Stav Imama Kazima, a.s., o Fedeku

Stav Imama Kazima, a.s., o Fedeku Poznati mufessir Zamahšeri u knjizi Rebi’u-l-ebrar je napisao: “Abbasijski halifa Harun je govorio Imamu Musau ibn Džaferu…

Rasprava Ibn Ebu-l-Hadida sa Alijem ibn Farikijem o Fedeku

Rasprava Ibn Ebu-l-Hadida sa Alijem ibn Farikijem o Fedeku

Rasprava Ibn Ebu-l-Hadida sa Alijem ibn Farikijem o Fedeku Mu’tezilijski učenjak Ibn Ebu-l-Hadid o Fedeku kaže: “Upitao sam Alija ibn Farikija, predavača…

Rasprava Ibn Ebu-l-Hadida sa Ebu Džaferom Basrijem u vezi Fedeka

Rasprava Ibn Ebu-l-Hadida sa Ebu Džaferom Basrijem u vezi Fedeka

Rasprava Ibn Ebu-l-Hadida sa Ebu Džaferom Basrijem u vezi Fedeka Mu’tezilijski učenjak Ibn Ebu-l-Hadid je napisao: “Pročitao sam velikanu Ebu Džaferu Jahjau…

Rasprava Omera ibn Abdulaziza sa velikanima Šama o Fedeku

Rasprava Omera ibn Abdulaziza sa velikanima Šama o Fedeku

Rasprava Omera ibn Abdulaziza sa velikanima Šama o Fedeku Preneseno je da kada je Omer ibn Abdulaziz vratio Fedek djeci hazreti Fatime, s.a., kod njega su se okupili…

Rasprava Aiše i Hafse sa Osmanom o Poslanikovom nasljedstvu

Rasprava Aiše i Hafse sa Osmanom o Poslanikovom nasljedstvu

Rasprava Aiše i Hafse sa Osmanom o Poslanikovom nasljedstvu Ibn Šazan je u knjizi El-Ideh rekao: “Šerik ibn Abdullah je prenio da su Aiša i Hafsa došle kod…

Rasprava Imama Alija, a.s., sa Ebu Bekrom o Fedeku

Rasprava Imama Alija, a.s., sa Ebu Bekrom o Fedeku

Rasprava Imama Alija, a.s., sa Ebu Bekrom o Fedeku Imam Ali, a.s., je došao kod Ebu Bekra koji bijaše u džamiji, a oko njega su bili muhadžiri i ensarije, pa…

Izreke 18 - 24

Izreke 18 - 24

    Hazreti Fatimina predanost Allahu i Poslaniku   Izreka 18. Jedno od pohvalnih pravila u islamskom braku je savjetovanje i razmjena…

Izreke 9 - 17

Izreke 9 - 17

    Prvakinja svih žena   Izreka 9. U posljednjim trenucima Poslanikovog života, Fatima, a.s., je puno plakala. Poslanik je čuo…

Izreke 1- 8

Izreke 1- 8

  Posebnost hazreti Fatime Božijom voljom   Izreka 1. U teškim danima početka poslanstva Allahovog Poslanika, s.a.v.a., kada su sa svih…

Tajna u priči o Fedeku

Tajna u priči o Fedeku

Tajna u priči o Fedeku Ova se pitanja nameću mnogima: Zašto oni nisu priznali Fatimino pravo na Fedek, a ona je kćerka njihovog vjerovjesnika i zašto toliko…

Lekcije i pouke iz Fedeka

Lekcije i pouke iz Fedeka

Lekcije i pouke iz Fedeka Poslanik, s.a.v.a., je poklonio Fedek svojoj miljenici Fatimi Zehri, s.a., po Božijoj objavi: Zato daj bližnjemu ono što treba mu pripasti,…

Fedek između hazreti Fatime, s.a., i Ebu Bekra

Fedek između hazreti Fatime, s.a., i Ebu Bekra

Fedek između hazreti Fatime, s.a., i Ebu Bekra Ebu Zejd Omer ibn Šubbeh En-Numejri El-Basri, umro 262. po hidžri, u svojoj knjizi Tarihu-l-medineti-l-munevvere,…