Scroll to top
Podijeli

Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin, a.s.

Govor Imama Sedžada prilikom ulaska u Medinu

Prilikom ulaska u Medinu Imam Sedžad, mir s njim, je učinio jedan bitan gest, koji ima političku i društvenu dimenziju i koji je veoma djelotvoran. Treba se…

Jezid izražava žaljenje zbog događaja na Dan ašure

Govori Imama Sedžada i hazreti Zejneb primorali su Jezida da se formalno odrekne Ibn Zijada i da ga prokune. Zabilježeno je da je Jezid u trenutku slanja Ehli-bejta…

Pero historije

Pero historije nije zapisalo samo govore Imama Sedžada već je zapisalo i Jezidove riječi i stihove i predalo ih historiji. Stavilo ih je jedne pored drugih kako…

Vrline Ehli-bejta u riječima Imama Sedžada

Imam Sedžad, mir s njim, u svojim riječima ukazao je na stvari koje mogu dati prednost jednom čovjeku nad drugim ili jednom narodu nad drugim i razjasnio da Muhammedova…

Sramna prošlost Beni Umejja

Kada su zarobljenike doveli kod Jezida Imam Sedžad, mir s njim,  je vidio veoma dobru priliku u skupu i minberu, iako su bili upriličeni i postavljeni kako bi…

Historijska uloga Imama Sedžada u Šamu

Jedna od veoma vrijednih i važnih potvrda o historiji Ašure jeste govor Imama Sedžada, mir s njim, koji je održan 61. godine po Hidžri u Damasku, u centru islamske…

Znakovi kraja Jezidove vlasti

Bezgrešna i čista Poslanikova porodica, koliko god da je bila ožalošćena i tužna, ipak se mirne i spokojne duše, potpuno uvjerena u svoju pobjedu i neprijateljevu…

Zašto se neprijatelji Ehli-bejta nisu plašili snage historije?

Zbilja, ako se neprijatelji Ehli-bejta nisu plašili Boga, nisu stidili Božijeg poslanika, s.a.v.a., zašto se nisu plašili historije? Zašto nisu strahovali da…

Imam Husejn – miljenik u srcima vjernika

  Jedna od kratkih izreka Imama Alija koju Sejjid Radi, r.a., prenosi se u Nehdžul-belagi, jeste i ona u kojoj Imam, pozivajući ljude na ćudoredna svojstva…

Povratak Ehli-bejta u Medinu

  Historija svetog pokreta i ustanka Imama Husejna, mir s njime, jedan je od najčasnijih događaja historije islama. Ovaj kratki period koji nije trajao duže…

Osam svakodnevnih potraživanja

Marhum Šejh Tusi r.a. u svojoj knjizi piše: Jednoga dana je jedna osoba došla kod Imama Sedždžada, a.s. i rekla: O sine Božijeg Poslanika kako si proveo noć…

Imam Sedždžad u bolesti

Jednog dana Imam Sedždžad se teško razbolio. U posjetu mu je došao njegov otac, Imam Husejn, a.s. koji ga je upitao: “Šta želiš sine? Treba li ti šta?…