Scroll to top
Podijeli

Imam Ali ibn Musa Rida, a.s.

Ja sam dokaz Božiji

Ja sam dokaz Božiji Sulejman, jedan od ashaba Imama Ride, a.s., kaže: Imam Rida je imao vrt izvan grada. Ponekad bi išao da se odmori. Jednog dana sam zajedno…

Imamet u očima Imama Ride, a.s.

Imamet u očima Imama Ride, a.s. Od Imama Ride, a.s., postoji obimna predaja koju prenosi čovjek po imenu Abdulaziz ibn Muslim: “Bili smo s Imam Ridom u Mervu…

Samo ove četiri su Poslanikove

Samo ove četiri su Poslanikove Čovjek koji je bio potomak jednog od ensarija došao je kod Imama Ride. Sa sobom je nosio srebrenu kutiju. Uručio ju je Imamu i…

Zašto osmog Imama zovu Imam Rida, a.s.?

Zašto osmog Imama zovu Imam Rida, a.s.? Imam Musa ibn Džafer, a.s., je svome sinu Aliju, a.s., dao nadimak Rida i nekad bi govorio: “Recite mome sinu…

Zašto je Imam Rida, a.s., poznat kao učenjak, tj. Alimu Ali Muhammed?

Zašto je Imam Rida, a.s., poznat kao učenjak, tj. Alimu Ali Muhammed? Svaki ma’sum je bio poznat po jednom nadimku. Među njima je Imam Rida, a.s, poznat kao…