Scroll to top
Podijeli

Imam Ali ibn Musa Rida, a.s.

Brižnost Imama Ride, a.s.

Brižnost Imama Ride, a.s.

Brižnost Imama Imam Reza, a.s. kaže: Imam je poput prisnog prijatelja i druga, milostivog i brižnog oca i brata vršnjaka. Ovdje Imam bira riječi tako da kada…

Čuvanje obraza

Čuvanje obraza

Čuvanje obraza El Jasa’ ibn Hamze kaže: Bio sam na skupu kod Imama Reze i razgovarali smo sa njim. Velika skupina ljudi je bila prisutna i pitali su ga o halalu…

Duhovno roditeljstvo

Duhovno roditeljstvo

Duhovno roditeljstvo   Poslanik u jednom hadisu kaže: »Ja i Ali smo očevi ovog ummeta.« A Imam Reza, a.s. kaže: „Zar nije ružno za vas da vas se odriču…

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 1

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 1

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. – 1 Intelektualna devijacija Devijantne intelektualne struje za vrijeme Abasija postale su svakodnevica, našli…

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 2

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 2

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. – 2 Moralna devijacija Atmosfera luksuza i raskoši igrala je veliku ulogu u izbijanju i širenju moralnih devijacija…

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 3

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. - 3

Fenomen devijacija u vrijeme Imama Ride, a.s. – 3 Politička devijacija 1 – Političko stanje za vrijeme Haruna Prvih deset godina Imameta, Imam Rida, a.s.,…

Gostoprimstvo Imama Ride, a.s.

Gostoprimstvo Imama Ride, a.s.

Gostoprimstvo Imama Ride, a.s.   Ismail Bazanti kaže: Imao sam jedno vjersko pitanje i došao sam kod Imama Reze u Merv da mi da odgovor na njega. Pokucao sam…

Imam Rida, a.s., i nedaće njegovog oca

Imam Rida, a.s., i nedaće njegovog oca

Imam Rida, a.s., i nedaće njegovog oca Harun Rešid je uočio dubinu vezanosti Imama Kazima, a.s., i muslimana, uvidjevši da se prolaskom vremena širi Imamov…

Imam Rida, a.s., na položaju Imameta

Imam Rida, a.s., na položaju Imameta

Imam Rida, a.s., na položaju Imameta U periodu od 183. do 187. godine po Hidžri, Imam Rida, a.s., nije obznanio svoj imamet, niti je pokazao bilo kakav javni pokret…

Imamet u očima Imama Ride, a.s.

Imamet u očima Imama Ride, a.s.

Imamet u očima Imama Ride, a.s. Od Imama Ride, a.s., postoji obimna predaja koju prenosi čovjek po imenu Abdulaziz ibn Muslim: “Bili smo s Imam Ridom u Mervu…

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. - 1

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. - 1

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. Sve vrline i dobrote sa svim svojim dimenzijama i oblicima bili su se sjedinili u blagodarnom biću Imama Ride, a.s. Allah, dž.š.,…

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. - 2

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. - 2

Iskrice ličnosti Imama Ride, a.s. Imam Rida, a.s., i nagovještaji Imam Rida, a.s., je nagovijestio veliki broj događaja prije nego li su se desili, a nakon toga…

Ja sam dokaz Božiji

Ja sam dokaz Božiji

Ja sam dokaz Božiji Sulejman, jedan od ashaba Imama Ride, a.s., kaže: Imam Rida je imao vrt izvan grada. Ponekad bi išao da se odmori. Jednog dana sam zajedno…

Povezanost tri važna djela

Povezanost tri važna djela

Povezanost tri važna djela Imam Reza, a.s. kaže: Uzvišeni Allah je naredio robu tri stvari, ali ih je učinio sjedinjenim sa druge tri. Naredio je namaz, ali…

Priče iz života Imama Reze, a.s.

Priče iz života Imama Reze, a.s.

Priče iz života Imama Reze, a.s. Zaštitnik srne Jednoga dana je jedan lovac u krenuo u šumu u lov.  Sasvim slučajno se Imam Reza, a.s. našao u istoj šumi.…

Samo ove četiri su Poslanikove

Samo ove četiri su Poslanikove

Samo ove četiri su Poslanikove Čovjek koji je bio potomak jednog od ensarija došao je kod Imama Ride. Sa sobom je nosio srebrenu kutiju. Uručio ju je Imamu i…