Scroll to top
Podijeli

Imam Ali ibn Musa Rida, a.s.

Brižnost Imama Ride, a.s.

Brižnost Imama Ride, a.s.

Brižnost Imama Imam Reza, a.s. kaže: Imam je poput prisnog prijatelja i druga, milostivog i brižnog oca i brata vršnjaka. Ovdje Imam bira riječi tako da kada…

Duhovno roditeljstvo

Duhovno roditeljstvo

Duhovno roditeljstvo   Poslanik u jednom hadisu kaže: »Ja i Ali smo očevi ovog ummeta.« A Imam Reza, a.s. kaže: „Zar nije ružno za vas da vas se odriču…

Gostoprimstvo Imama Ride

Gostoprimstvo Imama Ride

Gostoprimstvo Imama Ride, a.s.   Ismail Bazanti kaže: Imao sam jedno vjersko pitanje i došao sam kod Imama Reze u Merv da mi da odgovor na njega. Pokucao sam…

Povezanost tri važna djela

Povezanost tri važna djela

Povezanost tri važna djela Imam Reza, a.s. kaže: Uzvišeni Allah je naredio robu tri stvari, ali ih je učinio sjedinjenim sa druge tri. Naredio je namaz, ali…

Čuvanje obraza

Čuvanje obraza

Čuvanje obraza El Jasa’ ibn Hamze kaže: Bio sam na skupu kod Imama Reze i razgovarali smo sa njim. Velika skupina ljudi je bila prisutna i pitali su ga o halalu…

Priče iz života Imama Reze

Priče iz života Imama Reze

Priče iz života Imama Reze Zaštitnik srne Jednoga dana je jedan lovac u krenuo u šumu u lov.  Sasvim slučajno se Imam Reza, a.s. našao u istoj šumi. Lovac…

Ja sam dokaz Božiji

Ja sam dokaz Božiji

Ja sam dokaz Božiji Sulejman, jedan od ashaba Imama Ride, a.s., kaže: Imam Rida je imao vrt izvan grada. Ponekad bi išao da se odmori. Jednog dana sam zajedno…

Imamet u očima Imama Ride, a.s.

Imamet u očima Imama Ride, a.s.

Imamet u očima Imama Ride, a.s. Od Imama Ride, a.s., postoji obimna predaja koju prenosi čovjek po imenu Abdulaziz ibn Muslim: “Bili smo s Imam Ridom u Mervu…

Samo ove četiri su Poslanikove

Samo ove četiri su Poslanikove

Samo ove četiri su Poslanikove Čovjek koji je bio potomak jednog od ensarija došao je kod Imama Ride. Sa sobom je nosio srebrenu kutiju. Uručio ju je Imamu i…

Zašto osmog Imama zovu Imam Rida, a.s.?

Zašto osmog Imama zovu Imam Rida, a.s.?

Zašto osmog Imama zovu Imam Rida, a.s.? Imam Musa ibn Džafer, a.s., je svome sinu Aliju, a.s., dao nadimak Rida i nekad bi govorio: “Recite mome sinu…

Zašto je Imam Rida, a.s., poznat kao učenjak, tj. Alimu Ali Muhammed?

Zašto je Imam Rida, a.s., poznat kao učenjak, tj. Alimu Ali Muhammed?

Zašto je Imam Rida, a.s., poznat kao učenjak, tj. Alimu Ali Muhammed? Svaki ma’sum je bio poznat po jednom nadimku. Među njima je Imam Rida, a.s, poznat kao…