Scroll to top
Podijeli
Yurtdışı Yatırım

Imam Džafer ibn Muhammed Sadik, a.s.

Allahov ili tvoj odabir?

Allahov ili tvoj odabir?

Allahov ili tvoj odabir? Hasan ibn Seid Lahmi kaže: Kod Imama Sadika, a.s., je došao čovjek vidno neraspoložen i ljut. Kada ga je Imam ugledao upitao ga je za…

Neizostavna dova Imama Sadika, a.s.

Neizostavna dova Imama Sadika, a.s.

Neizostavna dova Imama Sadika, a.s. U časnoj knjizi Kafi zabilježena je predaja od Imama Sadika, a. s. u kojoj on kaže: “Možeš  da izostaviš i da ne…

Mufaddalov tevhid

Mufaddalov tevhid

Mufaddalov tevhid Mufaddal ibn Amr, jedan od ashaba Imama Sadika, a.s. kaže: “Jednoga dana sam sjedio u Poslanikovoj džamiji kada je ušao Ibn Ebi-l-Evdža,…

Djelo vrjednije od Hadždža

Djelo vrjednije od Hadždža

Djelo vrjednije od Hadždža Ishak ibn Ammar kaže: “Imam Sadik, a.s., je rekao: ‘O Ishak, ko god ovu kuću (Ka’bu) jedanput tavafi Bog će mu upisati hiljadu…

Plač Imama Sadika, a.s.

Plač Imama Sadika, a.s.

Mensur Davaniki je naredio svojim podanicima da se zapale vrata kuće Imama Sadika, a.s. Kada su ih zapalili sljedbenici Imama, a.s. su ugasili vatru. Sutradan su…

Ljudskost u riječima Imama Sadika, a.s.

Ljudskost u riječima Imama Sadika, a.s.

Ljudskost u riječima Imama Sadika, a.s. Čovjek je došao kod Imama Sadika, a.s., i upitao ga: “Šta je ljudskost?” Imam, a.s., je upitao: “Šta ti kažeš…

Priče iz života Imama Sadika, a.s.

Priče iz života Imama Sadika, a.s.

Priče iz života Imama Sadika, a.s. Žensko potomstvo Od Sukunija se prenosi: Jednoga dana sam došao kod Imama Sadika, a.s., a bio sam jako tužan i onespokojen.…

Poslanikova, s.a.v.a., imena u Kur'anu

Poslanikova, s.a.v.a., imena u Kur'anu

Kelbi je bio čovjek koji je dobro poznavao porijekla ljudi. Jednog dana se sreo sa Imamom Sadikom, a.s. Imam ga je upitao: “Koliko puta je Poslanikovo, s.a.v.a.,…

Jamstvo Imama Sadika, a.s.

Jamstvo Imama Sadika, a.s.

Jamstvo Imama Sadika, a.s. Zurare je bio sljedbenik Imama Sadika, a.s. Imao je komšiju koji je pio alkohol i činio mnoga druga nedjela. Sarađivajući sa vlašću…

Imam Sadik, a.s., u jednom pogledu

Imam Sadik, a.s., u jednom pogledu

Imam Sadik, a.s., u jednom pogledu Imam Džafer ibn Muhammed Sadik, a.s., je šesti u nizu čistih Imama za koje je časni Poslanik, s.a.v.a.,  jasno rekao da će…

Imam Sadik, a.s., svjetlo upute u najkompliciranijem periodu historije

Imam Sadik, a.s., svjetlo upute u najkompliciranijem periodu historije

Imam Sadik, a.s., svjetlo upute u najkompliciranijem periodu historije Imam, Ebu Abdullah Dža’fer ibn Muhammed ibn Ali ibn Husejn ibn Ali ibn Ebi Talib, a.s.,…

Pripovjesti o etici i ponašanju Imama Sadika, a.s.

Pripovjesti o etici i ponašanju Imama Sadika, a.s.

Pripovjesti o etici i ponašanju Imama Sadika, a.s. Attar u knjizi Tezkiretu-l-evlija, navodi razgovor Davuda Taija i Imama Sadika, a.s. Njegov nadimak je…

Dobro mjerilo raspoznavanja ljudi

Dobro mjerilo raspoznavanja ljudi

Dobro mjerilo raspoznavanja ljudi Mensuru Abbasiji je teško padalo to što je Imam Sadik, a.s., sijao poput Sunca privlačeći sebi ljudska srca, pa je govorio:…

Trud Imama Bakira i Imama Sadika, a.s.

Trud Imama Bakira i Imama Sadika, a.s.

Trud Imama Bakira i Imama Sadika, a.s. Na sebi je nosio grubu radničku odjeću bio je s lopatom u ruci radeći u svome vrtu. Imam Sadik, a.s., je toliko radio da…

Biografija i ličnost Imama Sadika, a.s.

Biografija i ličnost Imama Sadika, a.s.

Biografija i ličnost Imama Sadika, a.s. Džafer ibn Muhammed ibn Ali ibn El-Husejn ibn Ali ibn Ebi Talib, a.s., šesti je Imam Ehli bejta, a peti Imam iz loze Imama…