Scroll to top
Podijeli

Imam Hasan Mudžteba, a.s.

Bistri učenik

Bistri učenik

Bistri učenik Hasan je imao sedam godina. Svakog dana je išao u džamiju i slušao Poslanikov govor. Poslanik je učio ajete, koje mu je objavljivao Allah dž.…

Dašak Imam Hasanovog, a.s., morala, osobina i plemenitosti

Dašak Imam Hasanovog, a.s., morala, osobina i plemenitosti

Dašak, Imam Hasanovog, a.s., morala, osobina i plemenitosti Imam Hasan, a.s., moralom, metodom života i širokogrudošću od svih drugih najviše je ličio…

Imam Hasan, a.s., i Muavijino kršenje uvjeta primirja

Imam Hasan, a.s., i Muavijino kršenje uvjeta primirja

Imam Hasan, a.s., i Muavijino kršenje uvjeta primirja U primirju koje su potpisali Imam Hasan, a.s., i Muavija prvi uvjet da Imam Hasan preda vlast Muaviji bio…

Imam Hasan, a.s., k Najuzvišenijem Prijatelju

Imam Hasan, a.s., k Najuzvišenijem Prijatelju

Imam Hasan, a.s., k Najuzvišenijem Prijatelju Pogoršalo se stanje Imamu, povećali su mu se bolovi, počeo je osjećati smrtne boli. Znao je da je od njegovog…

Imam Hasan, a.s., u kratkim crtama

Imam Hasan, a.s., u kratkim crtama

Imam Hasan, a.s., u kratkim crtama Imam ebu Muhammed el-Hasan ibn Ali ibn ebi Talib el-Mudžteba, drugi imam iz porodice Božijeg Poslanika nakon njega, poglavar…

Imam Hasanov položaj kod ljudi njegovog vremena

Imam Hasanov položaj kod ljudi njegovog vremena

Imam Hasanov, a.s., položaj kod ljudi njegovog vremena  Džabir prenosi od Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: إِنَّ اللهَ خَلَقَنِي وَخَلَقَ…

Imam Hasanova, a.s., oporuka Muhammedu ibn Hanefiji

Imam Hasanova, a.s., oporuka Muhammedu ibn Hanefiji

Imam Hasanova, a.s., oporuka Muhammedu ibn Hanefiji Imam Hasan, a.s., je naredio Kamberu da dovede njegovog brata Muhammeda ibn Hanefiju pa je on brzo otišao po…

Imam Hasanova, a.s., preporuka Imamu Husejnu, a.s.

Imam Hasanova, a.s., preporuka Imamu Husejnu, a.s.

Imam Hasanova, a.s., preporuka Imamu Husejnu, a.s. Kada su mu se povećali bolovi i stanje otežalo, pozvao je svog brata Sejjiduš-Šuhedu, prenio mu svoje oporuke…

Imam Hasanovo, a.s., opremanje i dženaza

Imam Hasanovo, a.s., opremanje i dženaza

Imam Hasanovo, a.s., opremanje i dženaza Sejjiduš-Šuheda je počeo opremati svog brata, a pomagali su mu Abdulah ibn Abbas, Abdurrahman ibn Džafer, Ali ibn Abdullah…

Ispravan odabir

Ispravan odabir

Ispravan odabir Čovjek je došao kod Imama Hasana, a.s., i uručio mu poklon. Imam, a.s., mu je rekao: “Šta više voliš, da ti uzvratim poklon koji će vrijediti…

Kako je Imam Hasan, a.s., postao šehid?

Kako je Imam Hasan, a.s., postao šehid?

Kako je Imam Hasan, a.s., postao šehid? Muavija je pozvao Mervana ibn Hakema da ubijedi Dže’du bint Eš’as ibn Kajs el-Kindi, a ona je bila jedna od…

Mali Fatimin cvijet

Mali Fatimin cvijet

Mali Fatimin cvijet Prošlo je nekoliko mjeseci i Fatima je očekivala bebu. Došlo je vrijeme poroda. Ali je otišao pozvati žene iz familije da dođu pomoći…

Muavijina zavjera protiv Imama Hasana, a.s.

Muavijina zavjera protiv Imama Hasana, a.s.

Muavijina zavjera protiv Imama Hasana, a.s. Muavija je pokušao hilafet pretvoriti u moćno kraljevstvo kao nasljedstvo za svoje sinove. U to je uložio sav svoj…

Nasljednik Imama Hasana

Nasljednik Imama Hasana

Nasljednik Imama Hasana Pred kraj svog života Imam Hasan Mudžtaba, a.s., je naredio Kanbaru da mu dovede njegovog polubrata Muhammeda Hanefiju. Kada je došao…

Položaj Imama Hasana Mudžtebe u časnom Kur'anku

Položaj Imama Hasana Mudžtebe u časnom Kur'anku

Položaj Imama Hasana Mudžtebe, a.s. u časnim Kur'anskim ajetima Ni u čemu se riječ muslimana nije podudarila kao u saglasnosti o prednosti Ehli bejta, njihovom…

Položaj Imama Hasana, a.s., kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Položaj Imama Hasana, a.s., kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Položaj Imama Hasana, a.s., kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a. Božiji Poslanik je opisivao svoja dva unuka, Hasana i Husejna, odlikama koje ukazuju na veličinu…