Scroll to top
Podijeli

Imam Hasan Mudžteba, a.s.

Problemi s kojima se suočavali Imam Ali i Imam Hasan

Problemi s kojima se suočavali Imam Ali i Imam Hasan

Nakon trećeg halife Osmana na vlast je došao Imam Ali, mir s njime. Jedan od teških problema s kojima se on suočavao i zbog kojih su pokrenuti ratovi jeste to…

Prepoznaj ko je sljedeći Imam

Prepoznaj ko je sljedeći Imam

Prepoznaj ko je sljedeći Imam Ajetullah Vahid Horasani govori o važnosti upoznavanja Imama Hasana Mudžtebe, a.s., kroz sljedeći događaj: “Iz jedne ruševine…

Dašak Imam Hasanovog, a.s., morala, osobina i plemenitosti

Dašak Imam Hasanovog, a.s., morala, osobina i plemenitosti

Dašak, Imam Hasanovog, a.s., morala, osobina i plemenitosti Imam Hasan, a.s., moralom, metodom života i širokogrudošću od svih drugih najviše je ličio…

Položaj Imama Hasana Mudžtebe u časnom Kur'anku

Položaj Imama Hasana Mudžtebe u časnom Kur'anku

Položaj Imama Hasana Mudžtebe, a.s. u časnim Kur'anskim ajetima Ni u čemu se riječ muslimana nije podudarila kao u saglasnosti o prednosti Ehli bejta, njihovom…

Bistri učenik

Bistri učenik

Bistri učenik Hasan je imao sedam godina. Svakog dana je išao u džamiju i slušao Poslanikov govor. Poslanik je učio ajete, koje mu je objavljivao Allah dž.…

Poslanikov drug u igri!

Poslanikov drug u igri!

Poslanikov drug u igri! Prošlo je nekoliko godina. Mali Fatimin cvijet je malo po malo rastao. Jedna godina se navršila pa druga. Prohodao je i počeo pričati.…

Položaj Imama Hasana, a.s., kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Položaj Imama Hasana, a.s., kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Položaj Imama Hasana, a.s., kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a. Božiji Poslanik je opisivao svoja dva unuka, Hasana i Husejna, odlikama koje ukazuju na veličinu…

Imam Hasan, a.s., u kratkim crtama

Imam Hasan, a.s., u kratkim crtama

Imam Hasan, a.s., u kratkim crtama Imam ebu Muhammed el-Hasan ibn Ali ibn ebi Talib el-Mudžteba, drugi imam iz porodice Božijeg Poslanika nakon njega, poglavar…

Mali Fatimin cvijet

Mali Fatimin cvijet

Mali Fatimin cvijet Prošlo je nekoliko mjeseci i Fatima je očekivala bebu. Došlo je vrijeme poroda. Ali je otišao pozvati žene iz familije da dođu pomoći…

Nasljednik Imama Hasana

Nasljednik Imama Hasana

Nasljednik Imama Hasana Pred kraj svog života Imam Hasan Mudžtaba, a.s., je naredio Kanbaru da mu dovede njegovog polubrata Muhammeda Hanefiju. Kada je došao…

Ispravan odabir

Ispravan odabir

Ispravan odabir Čovjek je došao kod Imama Hasana, a.s., i uručio mu poklon. Imam, a.s., mu je rekao: “Šta više voliš, da ti uzvratim poklon koji će vrijediti…