Scroll to top
Podijeli

Imam Husejn Sejjidu-š-Šuheda, a.s.

Hiljadu godina odsustva Imama Zemana – kazna za izdaju i ubistvo Imama Husejna

Ako neko kaže: Mi nismo bili u vrijeme Imama Husejna, a.s. da znamo šta se tačno desilo. Možda je došlo do razilaženja u stavovima i on se našao u tim dešavanjima.…

Istinska obespravljenost Imama Husejna, a.s.

Imama Husejn je obespravljen i načinjena mu je velika nepravda. Imama Husejna nisu obespravili samo njegovi neprijatelji, već i njegovi sljebenici. Obespravljenost…

Opasna razmišljanja oprečna vjeri

Jedno od opasnih razmišljanja koje je oprečno vjeri jeste da svako djelo koje bude poprimilo vjerski izgled jeste dobro i za njega slijedi nagrada, čak i ako…

Četeresnica Ašure jedan je od svetih dana u islamu

  Na četeresnicu šehadeta Imama Husejna, mir s njim, i šehadeta njegovih vjernih i požrtvovanih pomagača pohvalno je učiniti zijaret Imama Husejna, mir…

Posjeta Džabira Ensarija Kerbeli

Šejh Tusi u knjizi Misbahul-mutahadždžid bilježi da je 20. sefer dan kada je Džabir ibn Abdullah Ensari, ashab Božijeg Poslanika, došao iz Medine na Kerbelu…

Gubitnici u historiji

Gubitnici u historiji

Gubitnici u historiji Časni govor Imama Husejna, a.s., na Mini, sadrži poučne lekcije iz filozofije historije i činjenice iz sociologije, u kojima se razmatraju…

Neka zapažanja iz govora na Mini

Neka zapažanja iz govora na Mini

Neka zapažanja iz govora na Mini Skretanje s puta vilajeta. Prva stvar na koju je u ovom govoru ukazao Husejn ibn Ali jeste skretanje s puta Istine, ispravnog puta…

Imam Husejn govori na Mini

Imam Husejn govori na Mini

Imam Husejn govori na Mini “Tako vam Allaha, znate li da je Ali ibn ebi Talib bio brat Allahovog Poslanika? Onda kada je bratimio svoje ashabe, njega je odabrao…

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom Prema navodima Šejh Tusija u Misbahu-l-mutehedždžidu i Sejjida ibn Tavusa u Ikbalu, Husejn ibn Ali je u posljednjim…

Junaštvo imama Husejna na bojnom polju

Junaštvo imama Husejna na bojnom polju

Junaštvo imama Husejna na bojnom polju Tri zanimljiva i važna detalja su prenesena od imama Husejna od kada je ušao u borbu pa do njegovog šehadeta, a to su…

Napomena istinskim sljedbenicima Husejna ibn Alija

Napomena istinskim sljedbenicima Husejna ibn Alija

Napomena istinskim sljedbenicima Husejna ibn Alija Iz tri kratke oporuke koje su navedene iz pouzdanih izvora možemo vidjeti uzvišeni položaj vilajeta, odlučnost…

Medina – kolijevka predvodnika šehida

Medina je bila kolijevka Imama Husejna, mir s njim, i većine njegovih sestara i braće. Od svog života dugog 57 godina Imam Husejn, mir s njim, je samo četiri…

O najopasnijoj nepravdi

O najopasnijoj nepravdi

O najopasnijoj nepravdi   Ebu Hamza es-Sumali je prenio od Imama Bakira, a.s., da je rekao:  عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ،…

Oproštaj s imamom Sedždžadom, s.a.

Oproštaj s imamom Sedždžadom, s.a.

Oproštaj s imamom Sedždžadom, s.a. Nakon što se oprostio sa ženama i djecom, imam Husejn je otišao u Sedždžadov šator kako bi se i s njim oprostio. Nije…

Posljednji oproštaj

Posljednji oproštaj

Posljednji oproštaj Nije pretjerano reći da je posljednji oproštaj Husejna ibn Alija u danima Ašure bio najteži za njega, žene, Poslanikovu porodicu i imama…

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe U Kamilu Ibn Esira i Iršadu Mufida je navedeno: “Nakon što se i sam Husejn ibn Ali, nakon duge i teške borbe, našao…

Loading