Scroll to top
Podijeli

Imam Husejn Sejjidu-š-Šuheda, a.s.

Imam Husejn u Kur'anu

  Imam Husejn u Kur'anu A čovjeku smo oporučili da dobročinstvo čini roditeljima. Majka ga njegova tegobno nosi i tegobno rađa! A njegovo nošenje i njegovo…

Ibadet i bogobojaznost

Ibadet i bogobojaznost   Ebu Abdullah el-Husejn ni u jednom trenutku života ni tren nije prekinuo vezu sa svojim Gospodarom. Ovu vezu je utjelovio u…

Ponos i prkos

Ponos i prkos   Doista se lik muslimanskog revolucionara u najljepšem i najpotpunijem obliku pojavio u prkosu imama Husejna i njegovom odbijanju da bude…

Hrabrost

Hrabrost   Doista čovjek ostane nemoćan u opisu i govoru kada proučava stranice hrabrosti u ličnosti imama Husejna, jer je on hrabrost bio naslijedio…

Darežljivost i velikodušnost

Darežljivost i velikodušnost   Imam Husejn, a.s., je velikodušno pomagao siromašne i potrebite, imao samilosti za udovice i siročad te radovao srca…

Blagost i oprostivost

Blagost i oprostivost   Imam Husejn, a.s., se odlikovao učtivošću poslanstva i imao je duh svog djeda, velikog Poslanika na dan u kojem je oprostio…

Skromnost

Skromnost Imam Husejn, a.s., je po prirodi bio sklon skromnosti i lišen sebičnosti. Bio je iz plemenitog roda i uzvišene časti i imao je poseban položaj…

Imam Husejn, a.s., kroz vijekove i generacije

Imam Husejn, a.s., kroz vijekove i generacije Rabi' ibn Hajsem je govorio nekima od učesnika ubistva imama Husejna: „Tako mi Allaha, ubiste odabranike, a da…

Položaj imama Husejna kod ljudi njegovog vremena

Položaj imama Husejna kod ljudi njegovog vremena   Omer ibn el-Hattab je rekao o imamu Husejnu: „Doista, ono što vidiš na našim glavama prvo je…

Položaj imama Husejna kod Božijeg Poslanika

Položaj imama Husejna kod Božijeg Poslanika   Božiji Poslanik je opisivao svoja dva unuka, Hasana i Husejna, odlikama koje ukazuju na veličinu njihovog…

Položaj Imama Husejna u časnom Kur'anu

Položaj Imama Husejna, a.s. u časnom Kur'anu Ni u čemu se riječ muslimana nije podudarila kao u saglasnosti o prednosti Ehli bejta, njihovom visokom naučnom…

Imam Husejn, a.s., u kratkim crtama

Imam Husejn, a.s., u kratkim crtama Imam ebu Abdullah el-Husejn ibn Ali ibn ebi Talib, šehid na Kerbeli, treći imam iz porodice Božijeg Poslanika nakon njega,…

Imam Husejn ibn Ali ibn Ebu Talib, a.s.

Imam Husejn ibn Ali ibn Ebu Talib, a.s. Imam Husejn, predvodnik svih šehida, mir s njim, sin Alija i Fatime, treći Imam, rođen je u Medini 5. ša’bana 4. hidžr.…