Scroll to top
Podijeli

Imam Husejn Sejjidu-š-Šuheda, a.s.

Abdullah ibn Umejr i Ummu Veheb padaju kao šehidi

Abdullah ibn Umejr i Ummu Veheb padaju kao šehidi

Abdullah ibn Umejr i Ummu Veheb padaju kao šehidi Jesar, sluga Zijadov, i Salim, sluga Ubejdullaha ibn Zijada, izašli su i zatražili protivnika za borbu. Na to…

Blagost i oprostivost

Blagost i oprostivost   Imam Husejn, a.s., se odlikovao učtivošću poslanstva i imao je duh svog djeda, velikog Poslanika na dan u kojem je oprostio…

Broj šehida među vojskom Imama Husejna

Nije sasvim izvjesno koliko je osoba na Dan ašure zajedno s Imamom palo kao šehidi. Međutim, najčešće se spominje da su sedamdeset dvije osobe dosegle šehadet.…

Broj vojnika na dvije strane na Kerbeli

Broj vojnika na dvije strane na Kerbeli

Broj vojnika na dvije strane na Kerbeli Broj ljudi koji su pratili imama Husejna, zbog veoma malog broja, prilično je jasan. U većini historijskih predaja spominje…

Brojni nagovještaji Kerbelskog mučeništva

Brojni nagovještaji Kerbelskog mučeništva

Brojni nagovještaji Kerbelskog mučeništva Jedna od zadivljujućih stvari u životu imama Husejna je to da ga je Poslanik, s.a.v.a., oplakivao od prvog dana rođenja…

Dan Ašure – pokušaji Imama Husejna, a.s., da neprijatelje dozove pameti

Dan Ašure – pokušaji Imama Husejna, a.s., da neprijatelje dozove pameti

Dan Ašure – pokušaji Imama Husejna, a.s., da neprijatelje dozove pameti   U rano jutro, na dan Ašure, imam Husejn se nakon obavljenog sabah-namaza obratio…

Dan ašure – prva strijela

Dan ašure – prva strijela

Dan ašure – prva strijela Omer ibn Sa’d je zatim sa svojom vojskom krenuo prema Imamu: zatražio je od svog sluge Zuvejda[1] da prinese zastavu, stavio…

Darežljivost i velikodušnost

Darežljivost i velikodušnost   Imam Husejn, a.s., je velikodušno pomagao siromašne i potrebite, imao samilosti za udovice i siročad te radovao srca…

Dževn, Ebu Zerrov sluga se bori

Dževn, Ebu Zerrov sluga se bori

Dževn, Ebu Zerrov sluga se bori Jedan od Imamovih prijatelja je bio i Dževn[1], Ebu Zerov sluga. On je bio crnac. Imam mu je rekao: “Ti si bio s nama da bi bio…

Ehli bejt u Kufi

Ehli bejt u Kufi

Ehli bejt u Kufi Poslanikova porodica je kao roblje usmjerena prema Kufi. Kada su ulazili u Kufu, ljudi su izlazili iz svojih kuća, gledali ih i plakali. Imam Sedždžad,…

Gine i Habib ibn Mazahir

Gine i Habib ibn Mazahir

Gine i Habib ibn Mazahir Habib ibn Mazahir, jedan od velikana prijatelja imama Husejna, otišao je u boj. On je vodio tešku borbu, ali mu je na koncu jedan čovjek…

Glave na kopljima, tijela u pustinji

Glave na kopljima, tijela u pustinji

Glave na kopljima, tijela u pustinji Omer ibn Sa’d predao je imam Husejnovu i glave šehida, ukupno sedamdeset i dvije glave,  Havliju ibn Jezid el-Asbahi,…

Govor Imama Husejna o šehadetu

Po predaji koja se nalazi u Lehufu, Imam Husejn, mir s njime, stao je među skupinom ljudi i održao govor. Nakon iskazivanja zahvale Bogu, rekao je: “Smrt je…

Govor Imama Husejna upućen neprijateljima

Imam Husejn, mir s njime, uzjahao je svoju kamilu i potpuno jasno i razgovjetno, da ga je većina prisutnih čula, glasno govorio: “O Iračani, poslušajte moje…

Govor uoči Ašure

Imam Sedžad, Ali ibn Husejn, mir s njime, koji je na ovom putovanju ka Kerbeli bio uz oca, kaže: “Kada je moj otac predvečer sakupio ashabe i na tom skupu održao…

Hazreti Abbas

Hazreti Abbas

Hazreti Abbas I hazreti Husejnova braća su jedan za drugim išli u rat i ginuli: Osman ibn Ali, Džafer ibn Ali, Abdullah ibn Ali i Abbas ibn Ali, sinovi Ummu-l-Benine.…