Scroll to top
Podijeli

Imam Husejn Sejjidu-š-Šuheda, a.s.

Hiljadu godina odsustva Imama Zemana – kazna za izdaju i ubistvo Imama Husejna

Ako neko kaže: Mi nismo bili u vrijeme Imama Husejna, a.s. da znamo šta se tačno desilo. Možda je došlo do razilaženja u stavovima i on se našao u tim dešavanjima.…

Istinska obespravljenost Imama Husejna, a.s.

Imama Husejn je obespravljen i načinjena mu je velika nepravda. Imama Husejna nisu obespravili samo njegovi neprijatelji, već i njegovi sljebenici. Obespravljenost…

Opasna razmišljanja oprečna vjeri

Jedno od opasnih razmišljanja koje je oprečno vjeri jeste da svako djelo koje bude poprimilo vjerski izgled jeste dobro i za njega slijedi nagrada, čak i ako…

Povratak zarobljenika u Medinu

Događaji su tekli svojim tokom sve dok nije stigla 61. godina po Hidžri. Poslije otprilike šest mjeseci zabrinutosti Beni Hašima i muslimana Medine, gradom je…

Ko su 72 osobe koje su poginule sa Imamom

Godine 61. po Hidžri Imam Husejn, mir s njim, otišao je iz Medine u Mekku, a odatle u blizinu Kufe. Svuda je pozivao ljude da ga pomognu i da brane Istinu. Izrekao…

Nafi' ibn Hilal naspram neprijatelja

Nafi’ ibn Hilal Džemeli, jedan od prijatelja Imama Husejna, ispaljivao je strijele prema neprijatelju i govorio: Ja sam Helale Džamali, ja slijedim Alijevu…

Riječi ljubav i vjerovanje

Pomagači Imama Husejna, mir s njim, su nam objasnili značenje riječi ljubav i vjerovanje. Čak su nam ratnim stihovima koje su recitirali na Dan ašure naspram…

Srodstvo s Božijim Poslanikom, s.a.v.a.

  Prvoga dana, nakon što je Božiji Poslanik, s.a.v.a., po Božijoj zapovijedi javno obznanio svoj poziv spuštanjem ajeta: I svoju najbližu rodbinu ti opominji[1]…

Sačuvanost zbilje događaja Ašure

Govori časnog Ehli-bejta, koji su ostali očuvani od napada iskrivljenja i izmjene, što su napisani u knjigama i što su došli do nas veoma su vrijedni i koriste…

Plač supruge Imama Husejna

U predaji Tezkiretul-havas od Sibta ibn Dževzija stoji da se na skupu kod Ibn Zijada Rubabi ukazala prilika. Ona je bestidnost ubica Imama, mir s njim, sažela…

Zašto je historija Ašure nezaboravna

Tokom pokreta Imama Husejna, mir s njim, bio je vrlo mali broj ljudi iz sama Ehli-bejta i njihovih sljedbenika koji je mogao procijeniti i analizirati ovaj događaj…

Imam Husejn – miljenik u srcima vjernika

Imam Husejn – miljenik u srcima vjernika

Imam Husejn – miljenik u srcima vjernika   Jedna od kratkih izreka Imama Alija koju Sejjid Radi, r.a., prenosi se u Nehdžul-belagi, jeste i ona u kojoj Imam,…

Imam Sedžad je pobjednik

U Šamu su se ukazale nekolike prilike Imamu Sedžadu, mir s njime, i on je iskoristio svaku od njih koliko je to bilo moguće. Na bazaru u Damasku, gdje je Imam…

Imam Sedžad probudio je uspavana razmišljanja

Imam Sedžad je svojim govorom pobudio razmišljanja i probudio uspavane ljude. Možda je većina ljudi govorila da je dobro što su ubili tu skupinu, što se život…

Zlobama zdrobljeno tijelo Imama Husejna

Historija ne samo da je zabilježila ime Ibn Zijada, koji je Ibn Sa‘du naredio da Imamovo tijelo zdrobe konjima, već je odslikala čitav događaj, sa svim detaljima…

Pljačkanje šatora

Šejh Mufid i Taberi zapisali su da su neprijatelji nakon šehadeta Imama Husejna opljačkali svu odjeću koja je bila na njegovu tijelu. Košulju mu je s tijela…