Scroll to top
Podijeli

Ustanak Imama Husejna, a.s.

Gubitnici u historiji

Gubitnici u historiji

Gubitnici u historiji Časni govor Imama Husejna, a.s., na Mini, sadrži poučne lekcije iz filozofije historije i činjenice iz sociologije, u kojima se razmatraju…

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom

Posljednje šaputanje imama Husejna s Gospodarom Prema navodima Šejh Tusija u Misbahu-l-mutehedždžidu i Sejjida ibn Tavusa u Ikbalu, Husejn ibn Ali je u posljednjim…

Junaštvo imama Husejna na bojnom polju

Junaštvo imama Husejna na bojnom polju

Junaštvo imama Husejna na bojnom polju Tri zanimljiva i važna detalja su prenesena od imama Husejna od kada je ušao u borbu pa do njegovog šehadeta, a to su…

Napomena istinskim sljedbenicima Husejna ibn Alija

Napomena istinskim sljedbenicima Husejna ibn Alija

Napomena istinskim sljedbenicima Husejna ibn Alija Iz tri kratke oporuke koje su navedene iz pouzdanih izvora možemo vidjeti uzvišeni položaj vilajeta, odlučnost…

O najopasnijoj nepravdi

O najopasnijoj nepravdi

O najopasnijoj nepravdi   Ebu Hamza es-Sumali je prenio od Imama Bakira, a.s., da je rekao:  عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ،…

Oproštaj s imamom Sedždžadom, s.a.

Oproštaj s imamom Sedždžadom, s.a.

Oproštaj s imamom Sedždžadom, s.a. Nakon što se oprostio sa ženama i djecom, imam Husejn je otišao u Sedždžadov šator kako bi se i s njim oprostio. Nije…

Posljednji oproštaj

Posljednji oproštaj

Posljednji oproštaj Nije pretjerano reći da je posljednji oproštaj Husejna ibn Alija u danima Ašure bio najteži za njega, žene, Poslanikovu porodicu i imama…

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe U Kamilu Ibn Esira i Iršadu Mufida je navedeno: “Nakon što se i sam Husejn ibn Ali, nakon duge i teške borbe, našao…

Historijska sramota Ibn Zijada

Ibn Zijad nije znao s kakvom će se osramoćenošću spominjati njegovo ime u historiji islama, kako će historija suditi o njemu, na koji će način svijetlo ime…

Šehadet hazreti Ebu-l-Fadla

Šehadet hazreti Ebu-l-Fadla

Šehadet hazreti Ebu-l-Fadla Hazreti Ebu-l-Fadl, s.a., na dan Ašure je više puta dolazio kod Husejna ibn Alija tražeći dopuštenje da ode u bitku. Međutim,…

Povratak zarobljenika u Medinu

Događaji su tekli svojim tokom sve dok nije stigla 61. godina po Hidžri. Poslije otprilike šest mjeseci zabrinutosti Beni Hašima i muslimana Medine, gradom je…

Šehadet dojenčeta

Šehadet dojenčeta

Šehadet dojenčeta Taberi prenosi od Ukbe ibn Bešira Esedija da je rekao: Jednog dana sam bio kod petog imama, Muhameda Bakira. On se prilikom govora obratio meni…

Pored tijela Kasima ibn Hasana

Pored tijela Kasima ibn Hasana

Pored tijela Kasima ibn Hasana Nakon pogibije jedne grupe mladića Ehli bejta, Kasim, sin imama Hasana, a.s., koji još nije bio punoljetan, spremio se da ide u…

Obraćanje Ebu Talibovom potomstvu

Obraćanje Ebu Talibovom potomstvu

Obraćanje Ebu Talibovom potomstvu Nakon šehadeta Ali Ekbera, Abdullah, sin Muslima ibn Akila, koji je još bio dječak i čija majka je bila Rukajja, kćerka Zapovjednika…

Šehadet hazreti Ali Ekbera

Šehadet hazreti Ali Ekbera

Šehadet hazreti Ali Ekbera Nakon što su prijatelji Husejna ibn Alija ispili šerbe šehadeta i stigao red na članove njegove porodice, prvi koji je izašao na…

Loading