Scroll to top
Podijeli

Ustanak Imama Husejna, a.s.

Historijska sramota Ibn Zijada

Ibn Zijad nije znao s kakvom će se osramoćenošću spominjati njegovo ime u historiji islama, kako će historija suditi o njemu, na koji će način svijetlo ime…

Povratak zarobljenika u Medinu

Događaji su tekli svojim tokom sve dok nije stigla 61. godina po Hidžri. Poslije otprilike šest mjeseci zabrinutosti Beni Hašima i muslimana Medine, gradom je…

U razgovoru s namjesnikom Medine

U razgovoru s namjesnikom Medine

U razgovoru s namjesnikom Medine Nakon Muavijine smrti, polovinom mjeseca Redžeba 60. godine po hidžri, njegov sin Jezid je zaposjeo hilafet i odmah namjesnicima…

Dostojanstveni povratak

Dostojanstveni povratak

Dostojanstveni povratak Jezid je jako brzo shvatio da zadržavanje Poslanikovog Ehli bejta u Damasku nije u korist njegove vlasti pa je odlučio da ih vrati u Medinu,…

Časna glava Imama Husejna

Časna glava Imama Husejna

Časna glava Imama Husejna Ranije smo spomenuli da je nakon završetka sukoba na Kerbeli Omer ibn Sa'd pokupio svoje mrtve vojnike, obavio dženazu i ukopao…

Imam Ali ibn Husejn, a.s., govori

Imam Ali ibn Husejn, a.s., govori

Imam Ali ibn Husejn, a.s., govori Jednoga dana, dok je Ehli bejt bio u Damasku, Jezid je naredio svom govorniku da ide na minber i da hvali Muaviju i Jezida, a govori…

Vječna povelja

Vječna povelja

Vječna povelja   Ustala je Zejneb, hazreti Fatimina kćerka, hazreti Husejnova sestra, i počela govoriti: “Hvala pripada samo Bogu, Gospodaru svjetova, neka…

Jezidov štap na usnama sina Božijeg Poslanika

Jezidov štap na usnama sina Božijeg Poslanika

Jezidov štap na usnama sina Božijeg Poslanika Jezid je Imamovu glavu stavio ispred sebe u zlatnu posudu i naredio da mu donesu štap kojim je počeo udarati u…

Poslanikova porodica stiže na dvor

Poslanikova porodica stiže na dvor

Poslanikova porodica stiže na dvor Nakon što su zarobljenici stigli u Šam, Jezid je upriličio skup na kojeg je pozvao velikane. Kada su došli i čestitali mu…

Zarobljenici iz Poslanikove porodice na putu prema Šamu

Zarobljenici iz Poslanikove porodice na putu prema Šamu

Zarobljenici iz Poslanikove porodice na putu prema Šamu Kada su zarobljenici Ehli bejta dovedeni u Kufu, Ubejdullah ibn Zijad poslao je pismo Jezidu ibn Muaviji…

Poslanikov grad u žalosti

Poslanikov grad u žalosti

Poslanikov grad u žalosti Ubejdullah je naredio osobi po imenu Abdulmelik ibn Haris da hitro ide u Medinu, Poslanikov, s.a.v.a., grad. Rekao mu je da ode Amru ibn…

Predznaci budućnosti

Predznaci budućnosti

Predznaci budućnosti Ibn Kesir putem imama Ahmeda ibn Hanbela bilježi: “Glavu imama Husejna, a.s., su na tacni donijeli Ibn Zijadu. On je štapom kojeg je imao…

Zarobljene žene i djeca kod Ibn Zijada

Zarobljene žene i djeca kod Ibn Zijada

Zarobljene žene i djeca kod Ibn Zijada Kada su unijeli glavu imama Husejna zajedno s njegovom porodicom, djecom i ženama kod Ubejdullaha ibn Zijada, Zejneb, sestra…

Ehli bejt u Kufi

Ehli bejt u Kufi

Ehli bejt u Kufi Poslanikova porodica je kao roblje usmjerena prema Kufi. Kada su ulazili u Kufu, ljudi su izlazili iz svojih kuća, gledali ih i plakali. Imam Sedždžad,…

Glave na kopljima, tijela u pustinji

Glave na kopljima, tijela u pustinji

Glave na kopljima, tijela u pustinji Omer ibn Sa’d predao je imam Husejnovu i glave šehida, ukupno sedamdeset i dvije glave,  Havliju ibn Jezid el-Asbahi,…

Loading