Scroll to top
Podijeli
Yurtdışı Yatırım

Imam Muhammed ibn Ali Dževad, a.s.

Deveto sunce nebo vilajeta

Deveto sunce nebo vilajeta

Deveto sunce nebo vilajeta Neka je sretno rođenje Imama darežljivosti i velikodušnosti, izvora učenosti i plemenitosti, Imama Dževada, a.s. To je cvijet iz…

Strah od smrti

Strah od smrti

Strah od smrti Šejh Mufid, r. a., prenosi: Jednoga dana je jedna osoba upitala Imama Dževada, a. s.: “Zašto se većina ljudi plaši smrti?” Imam Dževad,…

Najbolji poznavalac Kur'ana

Najbolji poznavalac Kur'ana

Najbolji poznavalac Kur’ana Jednoga dana na skupu kod Mu’tasima neki učenjaci su se pozvali na jedan kur’anski ajet i iz njega izveli pravni propis.…

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada

Osvjedočenje u imamet Imama Dževada, a.s.   Kasim ibn Abdu Rahman je bio pristalica zejdijskog mezheba. Međutim, kada je čuo ajete koje je Imam Dževad,…

Dječak kao Imam

Dječak kao Imam

Dječak kao Imam Ali ibn Esbat kaže: Jednoga dana sam rekao Imamu Dževadu, a.s.: “O zaštitniče moj, ljudi ne mogu da private tebe kao Imama zato što si jako…

Pitanje odsijecanja ruke lopovu

Pitanje odsijecanja ruke lopovu

Pitanje odsijecanja ruke lopovu Iako je, Imam Dževad, a.s., prvi Imam koji je u djetinjstvu postao Imam, on je vodio veliki broj izvanrednih i čudesnih razgovora…

Kako je Imam Dževad, a.s., postao šehid?

Kako je Imam Dževad, a.s., postao šehid?

Kako je Imam Dževad, a.s., postao šehid? Mamun je umro 218. godine, pa je njegov brat Mu’tasim je postao halifa. On je doveo Imama Dževada, a.s., 220. godine…

Šehadet Imama Dževada, a.s.

Šehadet Imama Dževada, a.s.

Šehadet Imama Dževada, a.s. Ebu Džafer Muhammed ibn Ali Dževad, a.s., nakon što je neko vrijeme boravio u Bagdadu, preselio se u Medinu i stanovao tamo sve…

Imam Dževad, a.s.

Imam Dževad, a.s.

Imam Dževad, a.s. Rođenje Ime devetog Imama Ehli bjeta, a.s., je Muhamed, a ima dosta nadimaka i imena po djeci. Najpoznatiji nadimci su Dževad i Hadi, a najpoznatiji…

Imamet hazreti Dževada, a.s.

Imamet hazreti Dževada, a.s.

Imamet hazreti Dževada, a.s. Kao što je i poznato Imam Muhammed Teki, a.s. po Mu’tasemovoj naredbi je postao šehid. Imam Muhammed Ali ibn Musa ibn Džafer…

Razmatranje perioda imameta Imama Dževada, a.s.

Razmatranje perioda imameta Imama Dževada, a.s.

Razmatranje perioda imameta Imama Dževada, a.s. Period njegovog imameta poklapa se s vlašću Me’muna, čiji prvi potez bijaše da svoju kćerku Ummu-l-Fadl…

Poniznost pred Imamom Dževadom, a.s.

Poniznost pred Imamom Dževadom, a.s.

Poniznost pred Imamom Dževadom, a.s. Hazreti Ali ibn Dža’fer, amidža Imama Ride, a.s., jedan je od izuzetno velikih prenosilaca hadisa. Ovaj plemeniti čovjek…

Vjerovanje i poniznost Imama Dževada, a.s.

Vjerovanje i poniznost Imama Dževada, a.s.

Vjerovanje i poniznost Imama Dževada, a.s. Mejsar ibn Muhammed prenosi: Ja nisam vjerovao u imamet Imama Dževada, a.s. Jednog dana sam odlučio da odem do njegove…

Imam Muhammed Dževad, a.s.

Imam Muhammed Dževad, a.s.

Imam Muhammed Dževad, a.s.   Imam Muhammed ibn Ali Et-Teki, poznat i kao Dževad, mir s njim, deveti Imam, bio je sin osmog Imama. Rođen je 195./809. u Medini…