Scroll to top
Podijeli

Imam Muhammed ibn Hasan Mehdi, a.s.

Proživljenje sa Imamom

Proživljenje sa Imamom Na dan kad pozovemo svaku grupu s imamom njihovim – pa kome se da knjiga njegova u desnicu njegovu, pa takvi će čitati knjigu svoju…

Poštenje prema ljudima i Imam Mehdi, a.s.

Poštenje prema ljudima i Imam Mehdi, a.s. Jedan je učenjak imao jaku želju sresti se sa Imamom Mehdijem, a.s., i mučilo ga je što u tome nije uspijevao. Dugo…

Obaveza prema Imamu u skrivenosti

Obaveza prema Imamu u skrivenosti Mikjalu-l-mekarim fi favaidi-d-du’ai lil Kaim, je knjiga koju je napisao ajetullah Sejjid Muhamed Teki Musavi Isfahani, s…

Nivoi ljubavi prema Imam Mehdiju, a.s.

Nivoi ljubavi prema Imam Mehdiju, a.s. Prirodno je da svaki zaljubljenik voli uspostaviti vezu sa voljenim, da budu prisni, da se sretnu, da uživa u gledanju…

Ko je opominjač a ko uputitelj?

Ko je opominjač a ko uputitelj? Ti si samo opominjač, a svaki narod ima uputitelja. إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ‌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ…

Da li je Imam Mehdi, ulu-l-emr?

Da li je Imam Mehdi, ulu-l-emr? Uzvišeni Allah kaže: O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nosiocima  vlasti između vas. يَا…

Budite s Imamima

Budite s Imamima Uzvišeni kaže u ajetu: O vjernici, Allaha svjesni budite i budite sa iskrenima! يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا…

Ajeti o svjedocima i Imami

Ajeti o svjedocima i Imami U više kur'anskih ajeta ukazuje se na to da Uzvišeni Allah u svakom ummetu ima svjedoka, da bi se na sudnjem Danu pozivao na njih. Pa…

Povezanost pitanja Mehdija, a.s., s krajem kretanja historije

Povezanost pitanja Mehdija, a.s., s krajem kretanja historije Sejjid Sami El-Bedri Kraj vremena – ahiru-z-zeman – je izraz koji govori o konačnoj etapi…

Neophodnost pravedne vlasti – 2

Neophodnost pravedne vlasti – 2 Odlike globalizacije koju predstavlja islam Jedinstvena svjetska islamska vlast. Pod upravom dobrih slobodarskih ljudi,…

Neophodnost pravedne vlasti - 1

Neophodnost pravedne vlasti - 1 Vjerovanje u neupitni dolazak spasitelja svijeta postoji u umovima svih ljudi. Izvor takve svijesti je jako načelo koje je dio…

Koristi razmatranja Mahdevijjeta

Koristi razmatranja Mahdevijjeta Neki ljudi su uvjereni da je beskorisno govoriti o ovoj temi, jer ona se tiče budućnosti, a šta nosi budućnost to je nepoznanica.…

Šta činiti da bismo spoznali Imama Mehdija?

Šta činiti da bismo spoznali Imama Mehdija?   Shvatili smo značaj spoznaje Imama Mehdija, pa šta nam je činiti da bismo ga mogli spoznati, da bismo postali…

Spoznaja Imama Mehdija, a.s.

Spoznaja Imama Mehdija, a.s. “Ko umre a ne spozna Imama svoga vremena, umro je neznabožačkom smrću.” من مات و لم يعرف امام زمانه…

Kakav je opis Imama Mehdija u Časnom Kur’anu?

Kakav je opis Imama Mehdija u Časnom Kur’anu? Izvorska voda Ebu Besir prenosi da je Imam Ebu Džafer Bakir, a.s., o riječima Božijim: Ti reci: “Kažite…

Kako će se Imam Mehdi, a.s., boriti?

Kako će se Imam Mehdi, a.s., boriti? Ubica pristalica mnogoboštva Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Znajte, doista on je pomoć vjere. Znajte,…

Loading