Scroll to top
Podijeli

Imam Muhammed ibn Hasan Mehdi, a.s.

Ajeti o svjedocima i Imami

Ajeti o svjedocima i Imami

Ajeti o svjedocima i Imami U više kur'anskih ajeta ukazuje se na to da Uzvišeni Allah u svakom ummetu ima svjedoka, da bi se na sudnjem Danu pozivao na njih. Pa…

Budite s Imamima

Budite s Imamima

Budite s Imamima Uzvišeni kaže u ajetu: O vjernici, Allaha svjesni budite i budite sa iskrenima! يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا…

Da li je Imam Mehdi, ulu-l-emr?

Da li je Imam Mehdi, ulu-l-emr?

Da li je Imam Mehdi, ulu-l-emr? Uzvišeni Allah kaže: O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nosiocima  vlasti između vas. يَا…

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (I)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (I)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (I) Uvod Vjerovanje u nužnost pojave svjetskog spasitelja i njegove pravedne vlasti nije ograničeno samo na…

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (II)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (II)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (II) Rođenja Imama Mehdija, a.s. Mnogi učenjaci Ehli sunneta sami su zabilježili svoja mnogobrojna priznanja…

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (III)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (III)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (III) Imamovo ime i rod (1) Ko pomno prati vjerodostojne predaje o imenu i rodu hazreti Mehdija u knjigama Ehli…

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (IX)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (IX)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (IX) Mehdijeva zastava Jedan od znakova koji čuvaju muslimane od skretanja u stranputicu jest opis zastave Imama Mehdija…

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (V)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (V)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (V) Osobine Imama Mehdija Nakon što smo pojasnili ime i rodoslovlje Imama Mehdija, ovdje ćemo obraditi predaje…

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VI)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VI)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VI) Položaj Imama Mehdija, a.s., kod Uzvišenog Allaha Nakon što smo saznali ime i osobine Imama Mehdija, u ovom…

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VII)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VII)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VII) Mehdi, a.s., Božiji namjesnik i posljednji Imam Ako je obećani imam Mehdi zapravo Muhammed ibn Hasan El-'Askeri,…

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VIII)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VIII)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VIII) Mehdi, a.s., će predvoditi Isaa, a.s. Ako dokazi preneseni u knjigama Sahiha i drugim knjigama potvrđuju istinitost…

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (X)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (X)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (X) Mu’džize Imama Mehdija Ako je obećani Mehdi jedan od bezgrešnih Imama po vjerovanju imamijskih šiija, onda…

Kakav je opis Imama Mehdija u Časnom Kur’anu?

Kakav je opis Imama Mehdija u Časnom Kur’anu?

Kakav je opis Imama Mehdija u Časnom Kur’anu? Izvorska voda Ebu Besir prenosi da je Imam Ebu Džafer Bakir, a.s., o riječima Božijim: Ti reci: “Kažite…

Kako će Imam Mehdi, a.s. upućivati?

Kako će Imam Mehdi, a.s. upućivati?

Kako će Imam Mehdi, a.s., upućivati?   Mehdi posredstvom svog vilajeta upotpunjuje iman Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “…i ko želi da…

Kako će Imam Mehdi, a.s., biti skriven?

Kako će Imam Mehdi, a.s., biti skriven?

Kako će Imam Mehdi, a.s., biti skriven? 1. Skrivenost Preneseno je od Imama Džafera Sadika, a.s., da je rekao: “Kaim će imati dva razdoblja skrivenosti:…