Scroll to top
Podijeli

Imam Musa ibn Džafer Kazim, a.s.

Kazimijje

Kazimijje Kazimijje – danas je ime regije sjeverno od Bagdada, sa zapadne strane rijeke Tigrisa u Iraku, u kojoj se nalaze mezari dvaju Bezgriješnika, Imama Musaa…

Imam Musa Kazim, a.s.

Imam Musa Kazim, a.s.     Ime i rod Musa ibn Džafer ibn Muhammed ibn Ali ibn Husejn ibn Ali ibn Ebu Talib i Fatima bint Muhammed Njegova…

Ihlas Imama Kazima, a.s.

Ihlas Imama Kazima, a.s. Imam Kazim, a.s., je tako obožavao Gospodara da su vezano za njega zabilježili: On je bio najpobožniji čovjek svoga vremena. Klanjao…

Ličnost i duh otpora Imama Kazima, a.s., naspram Haruna Rešida

Ličnost i duh otpora Imama Kazima, a.s., naspram Haruna Rešida   Jednom je Harun Rešid poslao čovjeka u zatvor, htijući na taj način izazvati lažan dojam…

Imam Musa ibn Džafer, a.s., u raznim zatvorima

Imam Musa ibn Džafer, a.s., u raznim zatvorima Nije bio samo u jednom, već u brojnim zatvorima. Prebacivali su ga iz jednog u drugi. Tajna je bila u tome da u…

Imam Musa Kazim, a.s.

Imam Musa Kazim, a.s. Imam Musa ibn Džafer Kazim, mir s njim, sedmi Imam, sin šestog Imama, rođen je 128/744, a otrovan umro u zatvoru 183/799. godine. Postao…

Razlog hapšenja Imama Kazima, a.s.

Razlog hapšenja Imama Kazima, a.s. Zašto je Harun Rešid naredio da se Imam uhapsi? Zato što je zavidio njegovom društvenom ugledu i položaju, osjećajući…

Kako je ubijen Imam Kazim, a.s.

Kako je ubijen Imam Kazim, a.s. Zatvor u kojem je ležao Imam Kazim, a.s., pripadao je Sindiju bin Šahiku. Čitao sam da on uopće nije bio musliman. Dakle,…