Scroll to top
Podijeli

Zapovjednik vjernika Imam Ali, a.s.

A ti budi strpljiv!

A ti budi strpljiv! Prenosi se da je jednog dana Ali, a.s., obavljao namaz u džematu. Dok je učio Kur'an na kijamu jedan od haridžija koji je bio prisutan…

Ali, a.s., je obavjestio porodicu i drugove o svojoj smrti

Ali, a.s., je obavjestio porodicu i drugove o svojoj smrti

Ali, a.s., je obavjestio porodicu i drugove o svojoj smrti Od predaja koje govore da je Imam, a.s., porodicu i drugove obavijestio o svojoj skoroj smrti je i ona…

Božiji propis po kojem je postupio samo jedan čovjek

Božiji propis po kojem je postupio samo jedan čovjek

Božiji propis po kojem je postupio samo jedan čovjek   Jedno od pitanja kojem Kur’an temeljito pristupa jeste životopis Božijeg Poslanika, s.a.v.a.,…

Čovjek je rob dobročinstva

Čovjek je rob dobročinstva

Čovjek je došao kod Imama Alija, a.s. i rekao: “O Zapovjedniče vjernih, imam potrebu.” Imam je odgovorio: “Napiši svoju potrebu na zemlju, jer je ja vidim…

Dojmovi ashaba o ličnosti Imama Alija, a.s.

Dojmovi ashaba o ličnosti Imama Alija, a.s.

Dojmovi ashaba o ličnosti Imama Alija, a.s. Odgovorna uloga i časno zalaganje koje je Imam Ali, a.s., pokazao da bi učvrstio Poslanicu i uzdigao riječi istine,…

Dvadeset pet godina šutnje

Dvadeset pet godina šutnje

Dvadeset pet godina šutnje Poslanikovim odlaskom sa Ovog svijeta, Ali je izbubio svog najboljeg prijatelja. Jedina njegova radost bila je Fatima, Poslanikova kćerka,…

Imam Ali i odgovor jevreju

Imam Ali i odgovor jevreju

Imam Ali i odgovor jevreju Jednog dana Imam Ali se spremao da uzjaše svog konja i noga mu je već bila u uzengiji kada mu priđe jedan jevrej i reče: – Učeni…

Imam Ali ibn Ebu Talib Emiru-l-mu'minin, a.s.

Imam Ali ibn Ebu Talib Emiru-l-mu'minin, a.s.

Imam Ali ibn Ebu Talib Emiru-l-mu’minin, a.s.   Imam Ali, mir s njim, prvi Imam, je rođen u Mekki 22. godine prije Hidžre. Majka mu je Fatima, otac…

Imam Ali, a.s., i Ibn Tejmija

Imam Ali, a.s., i Ibn Tejmija Šejh Hasan Ferhan El-Maliki U knjigama tefsira spomenuto je da su o Imamu Aliju, a.s., objavljeni mnogi ajeti u časnom Kur'anu…

Imam Ali, a.s., i Ibn Tejmija

Imam Ali, a.s., i Ibn Tejmija   Dr. Suhejl Zekkar Poslanik, s.a.v.a., je rekao Imamu Aliju: „Nema niko ko te voli a da nije vjernik niti ima iko…

Imam Ali, a.s., šehid mihraba

Imam Ali, a.s., šehid mihraba

Imam Ali, a.s., šehid mihraba[1] Zle otpadničke snage su se urotile da se ne zavihori zastava istine, da se ne digne ruka preporoda, da se ne podigne glas koji…

Imam Alijeva, a.s., oporuka

Imam Alijeva, a.s., oporuka

Imamova, a.s., oporuka Imam je ostavio općenitu oporuku sinovima Hasanu i Husejnu, a.s., i svim članovima svog Ehli bejta: أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى‏…

Ishitrena presuda

Ishitrena presuda

Ishitrena presuda   Jednoga dana je Omer ibn Hattab rekao Imamu Aliju, a.s.: „Ti vrlo ishitreno sudiš ljudima.“ Imam, a.s., je otvorio svoju ruku ispre…

Istruhla kost

Istruhla kost   Jednog lijepog medinskog dana, Imam Ali, a.s., je razgovarao sa svojim ashabima. Nebo je bilo neuobičajno vedro, a sunce  je svojom svjetlošću…

Jedini koji dosljedno i ispravno prenio poruku

Jedini koji dosljedno i ispravno prenio poruku Ali je tokom cijelog svoga života slijedio vrhunski primjer savršenosti i prosvijetljenosti. U djetinjstvu je…

Jedinstvene odlike Imama Alija, a.s.

Jedinstvene odlike Imama Alija, a.s.

Jedinstvene odlike Imama Alija, a.s. Ono u čemu je Imam Ali, a.s., bio jedinstven Imam Ali, a.s., je posjedovao i druge odlike koje mu je dala Ruka iz nevidljivog…