Scroll to top
Podijeli

Velikani iz Ehli bejta, a.s.

Aba-l-Fazlov sa'j

Aba-l-Fazlov sa'j

Da li znate da je rastojanje između harema Imama Husejna, a.s. i hazreti Aba-l-Fazli-l-Abbasa tačno koliko i rastojanje između Safe i Merve, tj. onog dijela na…

Abdulmuttalib poglavar Kurejša

Abdulmuttalib poglavar Kurejša

Abdulmuttalib poglavar Kurejša Ebu Talibovo poglavarstvo u svojoj historijskoj dubini (III)   Abdulmuttaliba, koji je nakon svog oca Hašima i brata…

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (I)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (I)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (I) Rekli su: neki od mu'tezelija i većina ehli sunneta mišljenja su da je Ebu Talib umro kao nemusliman…

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (II)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (II)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (II) Rekli su: neki od mu'tezelija i većina ehli sunneta mišljenja su da je Ebu Talib umro kao nemusliman…

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (III)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (III)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (III) Rekli su: neki od mu'tezelija i većina ehli sunneta mišljenja su da je Ebu Talib umro kao nemusliman…

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (IV)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (IV)

Analiza tvrdnji onih koji vjeruju u nevjerstvo Ebu Taliba (IV) Rekli su: neki od mu'tezelija i većina ehli sunneta mišljenja su da je Ebu Talib umro kao nemusliman…

Ashabi svjedoče o Ebu Talibu, r.a.

Ashabi svjedoče o Ebu Talibu, r.a.

Ashabi svjedoče o Ebu Talibu, r.a.   1 - 'Ikrime je prenio od Ibn Abbasa: “Ebu Bekr je Poslaniku, s.a.v.a., doveo Ebu Kuhafu, koji je bio star i…

Bajka o nevjerstvu Ebu Taliba, r.a.

Bajka o nevjerstvu Ebu Taliba, r.a.

Bajka o nevjerstvu Ebu Taliba, r.a. Neki su ljudi u našem vremenu pali pod utjecaj struje koja je istrgnula neke izmišljene stranice iz historije i to sebi…

Boravište miljenika

Boravište miljenika

Boravište miljenika Gospođa Hatidža preselila je na ahiret, ali joj je Poslanik, s.a.v.a., ostao vjeran. Sjećanja na nju ostala su kod Poslanika, s.a.v.a., svježa…

Ebu Talib – ogledalo razboritosti i postojanosti

Ebu Talib – ogledalo razboritosti i postojanosti

Ebu Talib – ogledalo razboritosti i postojanosti Predgovor knjige "Ebu Talib" Božiji sunnet je zasnovan na tome da se veličina svake osobe prikaže na…

Ebu Talib na mjesto svog oca

Ebu Talib na mjesto svog oca

Ebu Talib na mjesto svog oca Ebu Talib je naslijedio sve pozicije i društvene položaje svoga oca. Iako nije bio Abdulmuttalibov najstariji sin, on je, pošto…

Ebu Talibov brak s Fatimom bint Eseda

Ebu Talibov brak s Fatimom bint Eseda

Ebu Talibov brak s Fatimom bint Eseda   Njen otac je bio Hašim ibn Abdumenaf ibn Kusajj. Ona je prva Hašimijka koja se udala za Hašimiju. Rodila je…

Ebu Talibove lične osobine

Ebu Talibove lične osobine

Ebu Talibove lične osobine Njegovo puno ime je Abdumenaf ibn Abdulmuttalib ibn Hašim ibn Abdumenaf ibn Kusajj. Njegovi nadimci su: Ebu Talib, Sejjidu-l-Betha,…

Ebu Talibove metode u pomaganju Poslanika, s.a.v.a. (I)

Ebu Talibove metode u pomaganju Poslanika, s.a.v.a. (I)

Ebu Talibove metode u pomaganju Poslanika, s.a.v.a. (I) Kad je Poslanik, s.a.v.a., poslan, on je prvo opominjao svoje najbliže, i to je bilo u Ebu Talibovoj…

Ebu Talibove metode u pomaganju Poslanika, s.a.v.a. (II)

Ebu Talibove metode u pomaganju Poslanika, s.a.v.a. (II)

Ebu Talibove metode u pomaganju Poslanika, s.a.v.a. (II)   Četvrta metoda Kada je 'Amr ibn 'As krenuo za Abesiniju kako bi spletkario protiv Džafera…

Ebu Talibovo poglavarstvo u svojoj historijskoj dubini (I)

Ebu Talibovo poglavarstvo u svojoj historijskoj dubini (I)

Ebu Talibovo poglavarstvo u svojoj historijskoj dubini (I)   U periodu prije islamske Poslanice čovječanstvo je doživjelo najgore stanje niskosti i civilizacijske…