Scroll to top
Podijeli

Vjerni drugovi Ehli bejta, a.s.

Obraćanje Burejr ibn Huzejra vojnicima Omera ibn Sa'da

Burejr ibn Huzejr je bio starac od tabiina isposnik i učač Kurana. Bio je jedan od uvaženih učača Masdžidu-l-džame’e u Kufi. U svom plemenu u Hamedanu…

Odbrana vilajeta snagom argumenta

Zuhejr ibn Kajn je ona osoba koja nije željela da se susretne sa Imamom Husejnom, ali isti taj Zuhejr je na dan Ašure bio jedan od zapovjednika vojske Imama Husejna,…

Hudžr ibn Adi umjesto Ebu Zera

Nakon što je Muavija došao na vlast, ljudi su se i dalje povodili za Ebu Zerom Gaffarijem. Ebu Zer je preselio, a umjesto njega došao je Hudžr ibn Adi Kindi.…