Scroll to top
Podijeli

Hidžretski kalendar

Muharremu-l-haram

Događaji u ovom mjesecu muharrem: - Dolazak Imama Husejna, a.s., na Kerbelu Većina izvora navodi četvrtak, 2. muharrem 61. hidžr./05.10.680. god.…

Safer

Događaji u ovom mjesecu  safer: - Birka na Siffin Bitka na Siffinu desila se između Imama Alija, a.s., i Muavije u mjesecu saferu 37. hidžr./22.…

Rebi’u-l-evvel

Događaji u mjesecu rebi’u-l-evvelu  rebi’u-l-evvel: - Lejletu-l-mebit Lejletu-l-mebit je noć kada je Imam Ali, a.s., da bi sačuvao život Poslaniku,…

Rebi’u-s-sani

Događaji u mjesecu rebi’u-s-saniju  rebi’u-s-sani: - Šehadet Imama Bakira, a.s., 114. hidžr./4. 6. 732. god. (po jednoj predaji)  rebi’u-s-sani:…

Džumadu-l-ula

Događaji u mjesecu džumadu-l-ula  džumadu-l-ula: - Rođenje hazreti Zejnebe, s.a. Hazreti Zejneb, s.a., je kćerka Imama Alija, a.s., i hazreti Zehre,…

Džumadu-l-uhra

Događaji u mjesecu džumadu-l-uhra  džumadu-l-uhra: - Šehadet hazreti Fatime Zehre, s.a. Hazreti Fatima je preselila 11. hidžr. god. poslije perioda…

Redžeb

Događaji u mjesecu redžebu  redžeb: - Rođendan Imama Muhammeda Bakira, a.s. Imam Muhammed ibn Ali, Bakir, mir s njim, peti Imam, rođen je 57/677.…

Ša’ban

Događaji u mjesecu ša’banu  ša’ban: - Rođendan Imama Husejna Sejjidu-š-Šuheda, a.s. Imam Husejn, predvodnik svih šehida, mir s njim, sin…

Ramazan

Događaji mjeseca ramazana  ramazan: - Bitka na Tebuku, 9. hidžr./15. 12. 630. god. (po drugom predaju)  - Prestolonasljedništvo Imama Ride, a.s. Po…

Ševval

Važni događaji u ovom mjesecu  ševval: - Ramazanski bajram Ramazanski bajram pada prvi dan mjeseca ševvala i jedan je od najvažnijih blagdana muslimana.…

Zu-l-ka’de

Važni događaji u ovom mjesecu  zu-l-ka’de: - Rođenje Hazreti Ma’sume Fatima Ma’suma, s.a., kćerka je Imama Kazima, a.s., i sestra Imama…

Zu-l-hidždže

Događaji u mjesecu zu-l-hidždže  zu-l-hidždže: - Vjenčanje Imama Alija i hazreti Fatime Vjenčanje Alija, a.s., i Fatime, s.a., desilo se 1.…