Proricanje lošeg predznaka

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Proricanje lošeg predznaka

Zla slutnja (predznak)

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Koga zla slutnja odvrati od njegovog posla, počinio je širk.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko izađe iz kuće radi putovanja, ali se vrati zbog lošeg predznaka,[2] zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu, s.a.v.a.”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Najistinitija zla slutnja je uvid u Istinu.”[4]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Nije od nas onaj koji gata ili za njega gataju, koji proriče sudbinu ili kome je proriču i ko čini sihr ili ga za njega čine.”[5]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Iskupljenje za zlu slutnju je oslanjanje na Boga.”[6]

6. Poslanik, s.a.v.a.: “Nije dozvoljena ni zla slutnja ni zloslutnost.”[7]

7. El-Bihar: “Zaista je Poslanik volio predviđanje dobrog, a nije volio zlo proricanje i nalagao bi ljudima kada vide nešto što im je neprijatno i što ubrajaju u loša predskazivanja, da kažu: ‘Bože, samo Ti daješ dobro, i samo Ti odbijaš zlo, i nema moći ni snage, osim u Tebe!’”[8]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Zla slutnja zavisi od tvoga prihvatanja: ukoliko je smatraš slabom, bit će slaba, ukoliko je smatraš jakom, bit će jaka, a ukoliko je uopće ne prihvatiš, od nje neće biti ništa.”[9]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 28566.

[2] U nas je uobičajeno kod nekih da kada im pređe preko puta crna mačka, da se vrate natrag. (Op. prev.)

[3] Kenzu-l-‘ummal, 28570.

[4] Isto, 28584.

[5] Et-Tergibu ve-t-terhib, 4/33/4.

[6] El-Kafi, 8/198/236.

[7] Nuru-s-sekalejn, 4/382/35.

[8] El-Bihar, 95/2/2.

[9] El-Kafi, 8/197/235.

  • 2 Decembra, 2022