Share
  1. juni

– Presljenje imama Homeinija 1989. god.

Sejid Ruhullah Musavi Homeini, 1902-1989., poznat kao Imam Homeini, vođa Islamske revolucije Irana, jedan je od najvećih vjerskih autoriteta i političkih lidera u dvadesetom stoljeću.

On je od 1962. godine počeo otvorenu borbu protiv vladajućeg režima porodice Pahlavi u Iranu. Dva puta je bio uhapšen, a drugi put je bio protjeran u Tursku, a potom u Irak. Trinaest godina je u glavnom centru vjerskih znanosti poznat kao houza u iračkom gradu Nedžefu, pored vjersko-naučnih aktivnosti, predvodio borbu za revoluciju i napokon se 1979. godine, na vrhuncu borbe iranskog naroda, vratio u Iran. Nakon pobjede islamske revolucije do kraja života bio je lider Islamske Republike Irana.

Njegova doktrina o islamskoj vlasti poznata kao vilajetu-l-fekih, što predstavlja fiksko-političko mišljenje utemeljeno na šiitskom uvjerenju, najvažnije je njegovo mišljenje. Sa gledišta Imama Homeinija vlast je bila praktična filozofija cjelokupnog fikha. Njegov pogled na fikh u duhu vlasti bio je razlogom da on naglašavajući neophodnost čuvanja okvira tradicionalnog fikha, zastupa mišljenje o inovacijama u idžtihadu. Njegovo mišljenje o ulozi vremena i mjesta u idžtihadu i neke fetve koje su bile uticajne i koje su ostavile velikog traga mogu se smatrati rezultatom tog njegovog pogleda. Osim na polju fikha i usula on je bio mislilac i na polju islamske filozofije i praktičnog irfana i pisao je knjige na te teme. Ubraja se u učenjake na polju ahlaka.

Muslimani, posebno sljedbenici Ehli bejta u svijetu, imali su veliku ljubav prema njemu. Obred ukopa njegovog tijela na kojem je prisustvovalo oko deset miliona ljudi smatra se najbrojnijim obredom ukopa na svijetu.

 

– Svjetski dan nevine djece žrtava agresije

Poslanik, s.a.v.a.: “Volite djecu i budite milostivi prema svojoj nejači.” (El-Emali, Saduk, str. 94)


  1. juni

– Svjetski dan okoliša

Imam Rida, a.s.: “Držanje čistim životnog okoliša donosi opskrbu.” (El-Mehasin, str. 624)


  1. juni

– Dan državnosti Republike Hrvatske

Dan državnosti, 25. juna, u Republici Hrvatskoj državni je praznik kojim se obilježava historijska odluka Sabora donesena istoga datuma 1991. godine. Historijskoj odluci Hrvatskoga sabora o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika donesenoj 25. juna 1991. prethodila je takva odluka građana Republike Hrvatske iskazana na referendumu održanom 19. maja 1991. godine.

 

– Dan državnosti Slovenije

Dan državnosti je praznik u Republici Sloveniji koji se obilježava 25. juna, na dan kada je 1991. godine Slovenska skupština donijela odluku o samostalnosti i suverenosti. Dan državnosti je službeni državni praznik i neradni dan.

  • 4 Januara, 2019