Džumadu-l-uhra

Share
Događaji u mjesecu džumadu-l-uhra 

  1. džumadu-l-uhra:

– Šehadet hazreti Fatime Zehre, s.a.

Hazreti Fatima je preselila 11. hidžr. god. poslije perioda bolesti kao posljedice psihičkih i fizičkih udaraca u događajima nakon Poslanikovog preseljenja. Najpoznatije mišljenje o datumu njenog šehadeta kod sljedbenika Ehli bejta jeste da je to 13. džumadu-l-ula, kao i 3. džumadu-l-uhra. Dokaz za ovakvo mišljenje je hadis od Imama Sadika, a.s. 

  1. džumadu-l-uhra:

– Imam Ali, a.s., o Talhi i Zubejru, predvodnicima Bitke oko deve:

“Oni su izišli vukući ženu Poslanika Božijeg – blagoslovi Božiji neka su na nj i na potomstvo njegovo! – kao da vuku robinju na prodaju, uputivši se s njom prema Basri. Njih su dvojica zatvorili žene svoje u kuće svoje, ali su ženu Poslanika Božijeg – blagoslovi Božiji neka su na nj i na potomke njegove! – pokazali i sebi i drugima u vojsci, u kojoj nije bilo čovjeka nijednog, a da mi nije iskazao pokornost svoju i sasvim poslušno mi se zakleo na vjernost, dobrovoljno i bez prisile ikakve. Došli su namjesniku mome u Basri, čuvarima riznice muslimana i drugim stanovnicima njezinim pa ih poubijali, jedne zatvorivši i držeći ih tako do smrti, a druge na prevaru. Boga mi, da su namjerno ubili i jednog jedinog čovjeka među muslimanima bez krivice ikakve, za mene bi bilo opravdano pobiti svu tu vojsku, jer su sudjelovali u tome, ne izrazivši neslaganje, niti to spriječivši jezikom ili rukom, da i ne govorim da su oni zaista među muslimanima pobili onoliko ljudi koliko ih je bilo kada su krenuli na njih.”

  1. džumadu-l-uhra:

– Preseljenje hazreti Ummu-l-benin

Fatima bint Hizam, poznata kao Ummu-l-benin, jedna je od supruga Imama Alija, a.s., i jedna od uvaženih ličnosti kod sljedbenika Ehli bejta. Ona je majka hazreti Abbasa, Abdullaha, Džafera i Osmana, koji su na dan Ašure pali kao šehidi. Budući da je bila majka četverice sinova, postala je poznata pod nadimkom Majka sinova.

Nakon događaja na Kerbeli, Ummu-l-benin je tako tugovala za Imamom Husejnom, a.s., i njegovim sinovima da su neprijatelji Ehli bejta, a.s., tugovali zajedno s njom. Mezar Ummu-l-benin se nalazi u mezaristanu Baki’. 

  1. džumadu-l-uhra:

– Bitka oko deve

Bitka oko deve je prva u periodu hilafeta Imama Alija, a.s., a protiv njega su je pokrenuli ljudi predvođeni Poslanikovom, s.a.v.a., suprugom Aišom, Talhom i Zubejrom. Desila se 36. hidžr. god. u okolini Basre, pod izgovorom osvete Osmanove krvi. Aiša je u toj bici učestvovala na crvenodlakoj kamili, po čemu je bitka i dobila ime. U ovoj bici, koja se smatra prvim unutrašnjim ratom među muslimanima, pobijedio je Imam Ali, a.s., Talha i Zubejr su poginuli, a Aiša zarobljena i poslata u Medinu. Kako su predvodnici pobunjeničke vojske dali prisegu Imamu Aliju, a.s., kao halifi, a onda je raskinuli i okrenuli se protiv njega, postali su poznati kao nakisini (oni koji raskidaju prisegu).

Zbog ove se bitke centar hilafeta iz Medine prebacio u grad Kufu u Iraku. Zbog sukoba nekih ashaba i samog halife pojavilo se pogodno tlo za pojavu nekih novih teoloških i fikhskih stavova među islamskim mezhebima na polju politike. 

  1. džumadu-l-uhra:

– Rođendan Hazreti Fatime Zehre, s.a.

Hazreti Fatima bint Muhammed Zehra rođena je u Mekki 20. džumadu-l-uhra 5. godine poslanstva. Njezino djetinjstvo proteklo je pod slavom Objave koja se kao milost spuštala na njezinog oca. Gledala ga je i slušala u njegovim dugim noćnim i dnevnim namazima, sjećanjima, molitvama i šaputanjima. Bila je svjedok spuštanja Objave i ostala vjerna tom pozivu svim svojim bićem, čime je, kako Vijesnik kazuje, uz Hatidžu, Merjemu i Asju učinjena najboljom ženom Dženneta.

Nedugo po iseljenju, 2. hidžr. god., sklopila je brak s Imamom Alijem, najodlučnijim neprijateljem poricatelja Istine. Ispraćala ga je u bojeve i čuvala njegovu zastavu, sablju i pancir. Rodila je i odgojila četvero djece podnoseći mnoge teškoće u brizi za svoju porodicu. Dane je provodila u namazu, molitvi, sjećanju i šaputanju s Njim. Kur’an joj je bio unutarnja i vanjska narav.

Jednom je prilikom s mužem zatražila od oca da joj dodijeli jednog od ratnih zarobljenika radi ispomoći. Poslanik ju je odbio ukazujući na mnoštvo siromaha. Umjesto toga im je podario nešto “što je bolje od čitavog svijeta i svega u njemu” – poučio ih je čuvenom tespihu hazreti Fatime.

Brojni su ajeti i hadisi koji obznanjuju njenu veličinu. Dovoljno je spomenuti da je Poslanik za nju rekao: “Fatima je dio mene, pa ko god uvrijedi nju, uvrijedio je i mene.”

Nakon što je objavljen ajet o Ehli bejtu, Poslanik bi svaki put kada krene u mesdžid na namaz pokucao na Alijeva i Fatimina vrata i rekao:

Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, svaki nedostatak otkloni i da vas potpuno očisti.

Nakon Poslanikovog preseljenja njoj i njenoj porodici načinjena je velika nepravda. Neki ashabi Božijeg Poslanika napali su Alijevu i Fatiminu kuću da bi ih silom natjerali da daju prisegu. Fatima je u tim sukobima ranjena i zbog tog joj se treći sin prerano rodio i umro.

Uslijedili su dani tuge i suza pred okrutnošću i obiljem pronevjere Poslanikove oporuke. Vrlo brzo se odaziva nebeskom pozivu za Povratak. Preselila je 3. džumadu-l-uhra 11. hidžr./29. 8. 632. god. U skladu s oporukom ukopana je u potpunoj tajnosti uz prisustvo samo najbližih. 

  1. džumadu-l-uhra:

– Šehadet Imama Hadija, a.s., 254. hidžr./26. 6. 868. god. (po jednom predanju)

  • 4 Januara, 2019