Share
  1. april

Svjetski dan zdravlja

Imam Kazim, a.s.: “Bože moj, od Tebe tražim zdravlje, od Tebe tražim lijepo zdravlje, od Tebe tražim zahvalnost na zdravlju i tražim zahvalnost na zahvalnosti za zdravlje.” (Ed-De’avat, 84/211)

Imam Ali, a.s.: “Nema ljepše odjeće od zdravlja.” (Et-Tevhid, 74/27)


  1. april

– Svjetski dan knjige i autorskih prava

Poslanik, s.a.v.a.: “Kada umre vjernik, a iza njega ostane jedan list na kojem je napisao nešto od znanja, taj će list na Sudnjem danu predstavljati zastor između njega i Vatre, a Allah, dž.š., će mu za svako slovo koje je na njemu napisao dati grad koji je sedam puta prostraniji od Dunjaluka.” (Emalije-Saduk, 40/3)

  • 4 Januara, 2019