Share
  1. novembar

– Svjetski dan znanosti za mir i razvoj

Poslanik s.a.v.a.: “Znanje je poglavar svih dobara, a neznanje vođa svih zala.” (Biharu-l-envar, 77/175/9)


  1. novembar

– Međunarodni dan tolerancije

Imam Ali, a.s.: “Blagost i tolerancija su dva blizanca koje rađa visoko stremljenje.” (Staza rječitosti, Izreka 469)


  1. novembar

– Svjetski dan djece

Božiji poslanik, s.a.v.a.: “Poštujte svoju djecu, uljepšajte im odgoj – bit će vam oprošteno!” (Biharu-l-envar, 104/95/44)


  1. novembar

– Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Dan državnosti Bosne i Hercegovine je praznik u Bosni i Hercegovini koji se obilježava svakog 25. novembra. Na taj dan 1943. godine, na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, usvojena je Rezolucija ZAVNOBiH-a, u kojoj je izražena odlučnost naroda BiH da njihova zemlja bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih te ravnopravnost Republike BiH unutar jugoslavenske federacije, sa historijskim granicama koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne.


  1. novembar

– Dan nezavisnosti Albanije

Deklaracija o nezavisnosti Albanije je dokument usvojen 28. novembra 1912. na skupštini u Valoni kojim je osnovana Nezavisna Albanija i okončan period albanskog narodnog preporoda.


  1. novembar

– Međunarodni dan solidarnosti s palestinskim narodom

  • 4 Januara, 2019