Zašto se plašimo smrti?

Share

Pitanje: Zašto se plašimo smrti?

Odgovor: Vozač na putu se plaši u nekoliko situacija; kada nema dovoljno benzina, kada ima sa sobom nedozvoljenu robu, kada ima u autu viška putnika, kada vozi nedozvoljenom brzinom, kada izgubi put, kada su mu saputnici nepouzdani ljudi i kada ne zna šta ga čeka kada stigne do odredišta. Ako čovjek spremi i ponese potrebnu zalihu za život poslije smrti, ako ne bude činio nedozvoljena djela, ako bude poznavao put, ako bude sa sobom imao dobre saputnike i prijatelje i ako bude znao šta ga čeka po dolasku na odredište neće imati straha i brige.

  • 15 Februara, 2019