Imam Ali, a.s., uz Božijeg Poslanika, s.a.v.a., u Mekki