Hazreti Fatima, s.a., nakon preseljenja Poslanika, s.a.v.a.