Rasprava sejjida Bathaija sa šejhom iz saudijske vjerske policije

Share

Rasprava sejjida Bathaija sa šejhom iz saudijske vjerske policije

Šejh je upitao: “Zašto vi (šiije) dolazite do kabura Poslanika, s.a.v.a., i Fatime Zehre i izgovarate: Mir tebi o onaj kome učinjena nepravda?

Ko je počinio nepravdu Poslanikovoj, s.a.v.a., kćerki?”

Rekoh: “Pitanje nepravde učinjene Fatimi Zehri, s.a., je spomenuto u vašim knjigama!”

Upitao je: “U kojoj knjizi?”

Odgovorio sam: “U knjizi El-Imametu we-s-sijase od Ibn Kutejbe Ed-Dineverija, pogledaj na 13. stranici.”

On reče: “Nemam tu knjigu.”

Rekoh: “Kupit ću ti je u knjižari.”

Otišao sam do knjižare, kupio knjigu i došao sam do centra vjerske policije (Hej'etu-l-emri bi-l-ma'ruf) i rekao sam mu: “Pročitaj 13. stranicu, tu je napisano kako je uzeta prisega od Imama Alija, a.s., za Ebu Bekra, potom kaže: “Ebu Bekr je pitao za neke ljude koji mu nisu dali prisegu a ti ljudi su bili okupljeni u Alijevoj kući, pa je poslao Omera i Kunfuza do Alijeve kuće i govorili su: ‘Odazovi se Poslanikovom halifi’, a Ali je govorio: “Osim sebe ne vidim da postoji halifa za Poslanika, s.a.v.a!”

Oni su rekli: “Izaći ćeš da daš prisegu ili ćemo spaliti kuću i one koji su u njoj!”

Neko je rekao Omeru: “O Ebu Hafs, u njoj se nalazi Fatima, a on reče: “Pa neka je!”[1]

Na dnu stranice piše: “Kada se Ebu Bekru povećala bolest, govorio je: “Da Bogdo nisam počinio neke stvari i između ostalog spominje napad na Alijevu kuću dodajući: “čak i da su proglasili rat protiv mene!”[2]

Rekoh: “Uvaženi šejh, pogledajte riječi Ebu Bekra i kako se pred smrt kaje što je izvršio napad na Alijevu kuću!”

Šejh je rekao: “Ali autor ove knjige naginje ka šijama!”

Rekoh: “Ko god iznosi istinu, on je optužen da naginje ka šijama!”[3]

[1] El-Imametu we-s-sijase, sv. 1, str. 19.

[2] Ibid, str. 24.

[3] Munazirat fi-l-haremejni eš-šerifejn, str. 13 i 14.

 

  • 10 Januara, 2021