Da li znate šta treba uraditi svaki put kada se uplašimo?

Share

Zapovjednik vjernih – mir neka je s njim – kaže:

Kad se nečeg bojiš – stupi u to. Jer doista izbjegavanje toga jeste nesreća veća od onoga čega se bojiš.

  • 20 Februara, 2019