Šta je suština i zbilja strpljivosti?

Autor: Muhammed Muhammedijan
Izvor: Pejmanhaje Ilahi ba ahle iman
Share

Šta je suština i zbilja strpljivosti?

Sabur ili strpljivost je plod spoznaje i stremljenja.

Zahvaljujući sintezi ova dva ključna elementa, pojavljuje se čvrsta i prodorna volja, kao i odlučnost za postojanost naspram problema i nedaća, tako da čovjek može proći kroz teške klance, približiti se cilju i ni u kom slučaju neće biti spreman da se vrati ili odustane.

  • 25 Oktobra, 2019