Da li šefa'at dovodi u pitanje Božiju pravdu?

Autor: Muhammed Teki Misbah Jazdi
Izvor: Amuzeše akaid
Share

Da li šefa'at dovodi u pitanje Božiju pravdu?

Sljedeći prigovor ogleda se u tome da ukoliko je Božija presuda da grješnici trebaju biti kažnjeni rezultat Božije pravde, u tom slučaju je prihvatanje zagovaranja koje se čini za njih suprotno pravdi. Isto tako, ukoliko je spasenje od kazne kao rezultat prihvatanja šefaata pravedno, u tom slučaju prethodna odredba Božija o kazni prije negoli se desio šefaat nije bila pravedna.

Odgovor: Bilo koja od Božijih presuda, bilo sud o kazni prije šefaata ili pak sud o spasenju od kazne nakon njega, odgovara pravdi i mudrosti. To da su oba slučaja pravedna i mudra ne podrazumijeva spajanje i pomirenje dvije suprotnosti, jer se njihovi subjekti razlikuju.

Objašnjenje: Presuda o kazni proizlazi iz činjenja grijeha, bez uzimanja u obzir uvjeta koji uzrokuju zagovaranje za grješnika i prihvatanje zagovaranja za njih, a presuda o spasenju od kazne dolazi pojavom uvjeta koji uzrokuju zagovaranje i njegovo prihvatanje. Promjena presude koja slijedi promjenu uvjeta subjekta ima veliki broj primjera u propisima i zakonima stvaranja, kao i u propisima i zakonima Šerijata. Isto tako, pravednost dokinutog pravila u svoje vrijeme, dakle prije dokidanja, nije u oprečnosti s pravednošću pravila koje ga dokida u vremenu nakon aktualizacije dokidanja. Također, mudrost odredbe o nesreći prije dove ili udjeljivanja milostinje nije u sukobu sa mudrošću odredbe da se nesreća otkloni nakon dove i milostinje. Presuda o opraštanju grijeha nakon šefaata nije u suprotnosti sa presudom o kazni prije negoli se desi šefaat.

Izvor – Amuzeše akaid, Muhammed Teki Misbah Jazdi

  • 23 Februara, 2019