Share
  1. septembar

– Međunarodni dan pismenosti

Imam Ali, a.s.: “Ono što čovjek piše pokazatelj je njegovog razuma i dokaz vrijednosti.” (Gureru-l-Hikem, 7260)

 

– Dan nezavisnosti Makedonije

Makedonija obilježava Dan nezavisnosti na datum kada je 1991. održan referendum na kojem se za nezavisnost od nekadašnje zajedničke države izjasnilo 95% građana.


  1. septembar

– Međunarodni dan mira

Poslanik, s.a.v.a.: “Hoćete li da vas obavijestim o nečemu što je po stepenu iznad posta, namaza i zekata? To je izmirivanje ljudi koji su u neslozi, jer zaista razdor među ljudima upropaštava.” (Kenzu-l-ummal, 5480)

  • 4 Januara, 2019