Da li znate ko je najnemoćnija osoba?

Share

Zapovjednik vjernih – mir neka je s njim – kaže:

Najnemoćniji od ljudi svih je onaj koji ne može steći prijatelje, a još je od njega nemoćniji onaj koji stekne prijatelja pa ga izgubi.

  • 18 Februara, 2019