Sljeđenje Ehli bejta

Share

Šta možemo zaključiti iz hadisa Sekalejn?

Iz hadisa Sekalejn lahko se može zaključiti da je obavezno slijediti Ehli bejt, a.s., jer po tom hadisu izbavljenje ummeta od zastranjenosti ovisi o čvrstom držanju do Božije Knjige i Poslanikovog, s.a.v.a., Ehli bejta. Čvrsto držanje znači “uhvatiti se” za njih, a “hvatanje” za Kur'an ogleda se u spoznaji kur'anskih naredbi i njihovog slijeđenja. Isto je i s “hvatanjem” za Ehli bejt, tj. prvo treba spoznati njihove naredbe, a potom ih sprovesti u djelo.

Ajet o ulu-l-emr (posjednici zapovjedi)

Gospodar je u ajetu ulu-l-emr učinio obaveznim pokoravanje Njemu, Njegovom Poslaniku i ulu-l-emru (posjednicima zapovjedi).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ.

O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i onima vašim ljudima koji su posjednici zapovijedi.[1]

S obzirom na to da su posjednici zapovjedi (ulu-l-emr) povezani (veznikom) s Božijim Poslanikom, a ne ponavlja se glagol pokoravajte se, postaje jasno da je mjerilo obaveznosti pokoravanja posjednicima zapovjedi (ulu-l-emr) isto ono mjerilo po kojem je obavezno pokoravati se Božijem Poslaniku, s.a.v.a., a pokoravanje Božijem Poslaniku, s.a.v.a., je obavezno zbog toga što je on vođa kojeg je Bog odredio i posjeduje položaj bezgrešnosti. Da on nije bezgrešan, ne bi bilo obavezno bezuvjetno pokoravanje njemu. Ista je stvar i kada su u pitanju posjednici zapovjedi. Budući da oni posjeduju položaj bezgrešnosti, pokoravanje njima je u ajetu naređeno na apsolutan način.

Prema tome, ajet koji govori o posjednicima zapovjedi (ulu-l-emr), pored toga što upućuje na bezgrešnost osoba koje će naslijediti Poslanika, s.a.v.a., u vođstvu islamskog društva, upućuje i na obavezu pokoravanja njima.

S druge strane, ajet o čišćenju i predaje vezane za njega objašnjavaju ko su posjednici zapovjedi. Oni su, kao što je već rečeno, osobe pod ogrtačem – Ashabu kisa’. Prema tome, obavezno je pokoravanje Poslanikovom bezgrešnom Ehli bejtu kao osobama koje su preuzele na sebe uputu i vođstvo islamskog ummeta nakon Poslanika, s.a.v.a.

 

Hadis Safine

Hadis Safine također upućuje na obavezu slijeđenja Ehli bejta, a.s., jer je u tom hadisu Poslanik, s.a.v.a., uporedio svoj Ehli bejt s Nuhovom lađom. Ko se god ukrca na nju, spašen je, a ko bude oklijevao, stradat će.

Ibn Hadžer El-Mekki je rekao: “Razlog poređenja Ehli bejta s Nuhovom lađom je sljedeći: Ko god njih bude volio iz zahvalnosti prema onome koji je razlog njihove časti, s.a.v.a., veličao ih, uzeo uputu njihovih učenjaka i primijenio je u životu, bit će spašen od tmina razilaženja, a ko god se bude suprotstavio njima, stradat će u moru poricanja blagodati i past će s litice nepokornosti.”[2] On je za lanac prenosilaca hadisa Safine rekao: “Ovaj hadis je prenesen različitim putevima, gdje neki od njih jačaju neke druge.”[3]

 

[1]En-Nisa’, 59.

[2]Es-Savaiku-l-muhrike, str. 191.

[3]Ibid.

  • 4 Februara, 2019