Share
  1. mart

– Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine nacionalni je praznik koji se obilježava 1. marta svake godine i njime se proslavlja nezavisnost Bosne i Hercegovine od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji, u završnoj fazi disolucije bivše SFRJ. Održan je 29. februara i 1. marta 1992. i označavao je opredjeljivanje građana za budućnosti zemlje, a ujedno je bio i uvod u rat.

 


  1. mart

– Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije

Poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi, zaista vaš Gospodar je Jedan, otac vam je jedan. Znajte, nema prednosti Arapin nad nearapinom niti nearapin nad Arapinom, niti bijelac nad crncem niti crnac nad bijelcem, osim po bogobojaznosti; zaista, kod Allaha je od vas vrijedniji onaj koji je bogobojazniji…” (Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/612/9)


  1. mart

– Svjetski Dan zaštite voda

A od vode smo stvorili svaku živu stvar. (El-Enbija, 30)

Imam Ali, a.s.: “Voda ima svoje stanovnike, nemojte ih uznemiravati vršenjem nužde u njoj!” (‘Avaliju-l-le’ali, 2/187)


  1. mart

– Palestinski Dan zemlje

U martu 1976. godine cionisti su prisvojili hiljade dunuma palestinske zemlje, kako privatnog tako i javnog vlasništva. 30. marta 1976. održani su protesti i štrajkovi po cijeloj Palestini i u sukobima s cionističkim okupatorima poginulo je 5 Palestinaca. Palestinci 30. mart svake godine obilježavaju kao Dan zemlje.

  • 4 Januara, 2019