Da li ovdje postoji kolizija?

Autor: Muhammed Muhammedijan
Izvor: Pejmanhaje Ilahi ba ahle iman
Share

Da li ovdje postoji kolizija?

 

Postavlja se pitanje da li postoji veza između kur'anskih riječi: Od Tebe pomoć tražimo, i: Tražite pomoć u strpljivosti i obavljanju molitve, ili je pak u pitanju kolizija?

Odgovor

Izvor sve moći i pomoći jeste Uzvišeni Bog: Moć je samo u Boga,[1] i upravo zbog toga u Fatihi, koja predstavlja sažetak Kur'ana, Bog jasno Svoje robove poučava da tokom dana neprekidno opetuju: Samo od Tebe pomoć tražimo.[2]

Ograničavanje koje dolazi u navedenom ajetu je veoma bitno i nema izuzetaka, stoga je jedan od ogranaka tevhida – tevhid u traženju pomoći.

Tevhid nije ni u kakvoj koliziji s principom: “Bog ne želi da se stvari odvijaju bez uzroka”,[3] već ovaj princip tumači i pojašnjava tevhid kojem Kur'an poučava ljude.

Samo od Tebe pomoć tražimo i Božija naredba: Tražite pomoć u strpljivosti i obavljanju molitve, također, pojašnjava vezu između tevhida i ovog jasnog principa.

U namazu i strpljivosti se nalazi osobitost koju je Bog umetnuo u njih, kako bi mogli vjernicima dati najbolju snagu i energiju, a taj uticaj dolazi, također, od Boga, te s obzirom na tu činjenicu nije u koliziji sa: Samo od Tebe pomoć tražimo.

 


[1] El-Kehf, 39.

[2] El-Fatiha, 5.

[3] Usulu Kafi, sv. 1, str. 183.

  • 25 Oktobra, 2019