Share
  1. januar

– Nova godina

 

  1. januar

– Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

Međunarodno priznanje Republike Hrvatske uslijedilo je nakon ključnih događaja i odluka: donošenja Ustava Republike Hrvatske 22. decembra 1990, referendumske odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske od 19. maja 1991, koja je u Saboru Republike Hrvatske pretočena u Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske te u Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske od 25. juna 1991, Sporazuma saborskih stranaka o Vladi demokratskog jedinstva od 2. augusta 1991, Odluke o raskidanju državnopravnih veza Republike Hrvatske sa SFRJ, Zaključaka o agresiji na Republiku Hrvatsku od 8. oktobra 1991. te drugih.

  • 4 Januara, 2019