Kontakt s džinima

Share

Pitanje: Da li je moguće da čovjek uspostavi kontakt s džinom, jer ne pripadaju istom svijetu? Da li je šerijatski gledano problem da se čovjek obrati ljudima koji tvrde da imaju kontakt s džinima zarad liječenja?

Odgovor: Kontakt je moguć, ali je odlazak zarad tih stvari zabranjen. (Ajetullah Mekarim Širazi)

  • 15 Februara, 2019