Kako nakon smrti Poslanik može koristiti vjerniku?

Autor: Ajetullah Džafer Subhani
Izvor:
Share

Pitanje: Poslanik u hadisu kaže: “Kada čovjek umre prekidaju se dobra djela osim iz tri stvari. Trajne milostinje, korisnog znanja i dobrog djeteta koje će doviti za njega.” Ova predaja ukazuje na to se čovjekova veza da djelom prekida osim u ova tri slučaja, a pošto je i Poslanik čovjek i obuhvaćen je ovim riječima, to znači da on ne može ništa uraditi pa makar to bila dova za vjernika?

Odgovor: Spomenuti hadis svjedoči o tome da dok je čovjek na ovom svijetu on može raditi za sebe, a poslije smrti, nije u mogućnosti činiti dobra djela koja bi mu koristila na Ahiretu osim tri stvari koje za života ostavi za sobom. Prema tome, značenje hadisa je da se zatvara dosije ličnih djela što nema nikakve veze s tima da duše ne mogu za nekog drugog doviti, jasnije kazano, poenta je da čovjek za sebe ne može učiniti dobro djelo i uvećati broj svojih dobrih djela, a nije poenta da čovjek ne može doviti za drugog ili pad da ne može imati nikakvu akciju ili pokret.

Ajetullah Džafer Subhani

  • 15 Februara, 2019