Share

[vc_section]

  1. decembar

– Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko otprati slijepca do džamije ili do kuće ili do tamo gdje ima potrebu otići, Allah će mu za svaki korak upisati kao da je oslobodio roba, a meleki će doviti za njega sve dok se ne razdvoje.” (Vesailu-š-šii’a, 16/343)


  1. decembar

– Dan ljudskih prava

Imam Sadik, a.s.: “Ko drži velikom Allahovu vjeru, drži velikim i pravo braće svoje. Ko olahko drži Allahovu vjeru, olahko drži i do braće svoje.” (El-Bihar, 74/287/13)


  1. decembar

– Kraj rata u BiH – 1995.

Daytonski mirovni sporazum (ili jednostavnije Dejtonski sporazum ili Dayton) pravni je akt sporazumnog karaktera parafiran u vojnoj zračnoj luci Wright-Patterson kod Daytona, u američkoj državi Ohio, da bi se zvanično prekinuo Rat u Bosni i Hercegovini, koji je trajao od 1992. do 1995. Sporazum se naročito bavio budućim upravnim i ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine.


  1. decembar

– Dan nezavisnosti Slovenije

Skupština Slovenije proglasila je samostalnost republike 1990. godine, nakon plebiscita 23. decembra, na kome se 86% glasača izjasnilo za nezavisnu slovensku državu.

[/vc_section]

  • 4 Januara, 2019