Da li obećanje zagovorništva daje smjelost griješnicima?

Autor: Muhammed Teki Misbah Jazdi
Izvor: Amuzeše akaid
Share

Da li obećanje zagovorništva daje smjelost griješnicima?

Obećanje šefaata uzrokuje da se ljudi osmjele i postanu drski kada je riječ o činjenju grijeha i kretanju stazama koje odstupaju od Pravog puta.

Odgovor: Ovaj prigovor se također odnosi i na prihvatanje tevbe i na pretvaranje grijeha u dobra djela, a da bi se bilo obuhvaćeno šefaatom i oprostom, treba zadovoljiti uvjete koji su takvi da grješnik ne može postići sigurnost u to da ih je ispunio. Jedan od tih uvjeta je i da svoje vjerovanje očuva do posljednjeg trenutka života. Mi dobro znamo da niko ne može biti siguran da će ovaj uvjet biti zbilja ispunjen. S druge strane, čovjeka koji počini grijeh, ukoliko ne bude imao nikakve nade u oprost, zahvatit će beznađe, a upravo beznađe kod njega slabi poticaj da napusti grijeh i odvlači ga u nastavljanje putevima griješenja i zastranjenja. Upravo zbog toga, odgojna metoda produhovljenih odgajatelja jeste ta da uvijek drže ljude između nade i straha, te da ih ne ispune pretjeranom nadom u milost Božiju, jer na taj način bi postali sigurni od nauma Božijeg, niti da ih toliko plaše kaznom, jer na taj način izgubili bi nadu u milost Božiju, a kako već znamo, ova stanja se ubrajaju u velike grijehe.

Izvor – Amuzeše akaid, Muhammed Teki Misbah Jazdi

  • 23 Februara, 2019