Džumadu-l-ula

Share
Događaji u mjesecu džumadu-l-ula 

  1. džumadu-l-ula:

– Rođenje hazreti Zejnebe, s.a.

Hazreti Zejneb, s.a., je kćerka Imama Alija, a.s., i hazreti Zehre, s.a., supruga Abdullaha ibn Dža’fera, rođena u Medini, 5. džumadu-l-ula 5. hidžr. god. U događajima na Kerbeli bila je uz svoga brata Imama Husejna, a.s. Po završetku rata zarobljena je i odvedena u Kufu, a potom u Šam, zajedno s ostalim preživjelim iz karavane Imama Husejna, a.s. Njeni potresni govori koje je održala u zarobljeništvu u Kufi i Šamu razotkrili su tlačiteljsku i sramnu emevijsku vlast. Zbog ogromnih nedaća koje je podnijela dali su joj nadimak Majka nedaća.

Po brojnim predajama hazreti Zejnebi je ime nadio sam Poslanik, s.a.v.a. Prenosi se da je Džibril, a.s., to ime Poslaniku, s.a.v.a., donio od Gospodara, a prenose se i brojni njeni nadimci, poput Akile Beni Hašim, Alime gajru mu’ellime, Arife, Muvesseke, Fadile, Kamile. Opširnije ovdje

  1. džumadu-l-ula:

– Bitka oko deve, 36. hidžr./7. 11. 656. god. (po nekim predajama) 

  1. džumadu-l-ula:

– Šehadet hazreti Fatime Zehre, s.a.

Hazreti Fatima je preselila 11. hidžr. god. poslije bolesti nastale kao rezultat psihičkih i fizičkih udaraca koje je podnijela u događajima nakon Poslanikovog preseljenja. Najpoznatije od više mišljenja o datumu njenog šehadeta kod sljedbenika Ehli bejta jeste da je to 13. džumadu-l-ula, kao i 3. džumadu-l-uhra. Dokaz za ovakvo mišljenje je hadis od Imama Sadika, a.s.

  • 4 Januara, 2019