Zejneb kćerka Imama Alija i hazreti Fatime

Share

Zejneb kćerka Imama Alija i hazreti Fatime

Rođenje Velike Zejneb, a.s.

Velika Zejneb, a.s., je došla na Ovaj svijet petog džumadel-avala pete ili šeste godine po Hidžri u Medini.  Ova vijest je stigla do Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i on je krenuo prema prema kući svoje kćeri Hazreti Fatime, a.s., da bi vidio svoju dragu unuku, kad je došao do kuće hazreti Fatime, a.s., obratio se svojoj kćeri s riječima: „Kćeri moja donesi mi dragu unuku da je vidim.“

Hazreti Fatima, a.s., je svoju kći zagrlila i prislonila na svoja prsa te je poljubila i onda je predala svome ocu, s.a.v.a. Božiji Poslanik, s.a.v.a., je uzeo u zagrljaj svoju unuku prislonio svoje lice na njeno i počeo da plače. Kad je Hazreti Fatima s.a. vidila ovo, uznemirila se i upitala  svog oca zašto plače. Božiji Poslanik, s.a.v.a., je odgovorio:“ Plačem zbog toga šta će zadesiti ovu moju unuku nakon moje i tvoje smrti, i kakvu će samo tužnu sudbinu imati, sa kakvim će se problemima susresti, i samo kako će te velike nesreće zbog zadovoljstva Božijeg  primititi raširenih ruku.“

Dok je plakao ponovo se obratio svojoj kćeri:“ O djelu tjela moga i svjetlosti očiju mojih, Fatima dušo, svako ko za Zejneb i za nesrećom koja je snašla bude plakao, imat će sevap kao onaj koji plače za njena dva brata Hasanom, a.s., i Husejnom, a.s.,“

Odgoj njen je bio u Kući Poslanstva, pored Božijeg Poslanika, s.a.v.a., hranu koju je koristila je bila hrana Zehrina, a.s., i od njenog oca Emirul Muminina Imama Alija, a.s.,

Prenosi se rivajet, kad je Hazreti Zejneb, a.s., došla na svijet, Imam Husejn, a.s., koji je tada imao oko 3, 4 godine, došao kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i rekao:“ Uzvišeni Bog je meni poklonio sestru.“ Božiji Poslanik, s.a.v.a., je počeo da plače kad je čuo ovaj govor. Imam Husejn, a.s., je upitao :“ Zašto si se rastužio i zašto plačeš?“ Božiji Poslanik, s.a.v.a., odgovori:“ O svjetlosti očiju mojih, tajna toga će ti se ubrzo objelodaniti.“ Stigao je Džibril, a.s., kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i bio je uplakan. Božiji Poslanik, s.a.v.a., ga upita o razlogu njegovog plača. Džibril, a.s., je odgovorio: „ Ova kći Zejneb će od početka do kraja svog života biti  u nesreći i teškoćama, ponekad će zbog bola za tobom biti u teškoći, poslije za majkom svojom, poslije tuga za voljenim bratom Husejnom, a.s. Najteža i najbolnija nesreća je ona Kerbelska, do te mjere da će se saviti u rastu i da će joj kose objeliti.“ Božiji Poslanik, s.a.v.a., je počeo da plače i svoje suzno lice spusti na lice Hazreti Zejneb, a.s., te poče još više da plače. Zehra, a.s., ga upita o razlogu plača, a Božiji Poslanik, s.a.v.a., joj prenese dio o nesrećama i nevoljama koje će pogoditi Hazreti Zejneb, a.s.

Hazreti Zehra s.a. upita:“ O oče moj! Kolika je nagrada za onoga koji plače za nevoljama i nesrećama koje će zadesiti moju kći Zejneb, a.s.?“ Božiji Poslanik, s.a.v.a., odgovori: „ Nagrada je kao nagrada za onoga koji plače za nesrećama koje će zadesiti Hasana i Husejna.“

Muštuluk rođenja Hazreti Zejneb, a.s., i plač  Imama Alija, a.s.

Prenosi se kad se rodila Hazreti Zejneb, a.s., da je Emirul Mumminin Imam Ali, a.s., prilikom ulaska u sobu Hazreti Fatime, a.s., naišao na Imama Husejna, a.s., koji mu je rekao:“ O oče! Uzvišeni Bog mi je poklonio jednu sestru !“ Emirul Mumminin, a.s., je počeo da suze lije kad je čuo ovaj govor. Imam Husejn, a.s., se začudio od ovog i upitao: „ Oče nek sam žrtva za tebe, ja vama donosim muštuluk a vi plačete, šta je razlog takvog plača?“ Imam Ali, a.s., je zagrlio Husejna, a.s., i rekao:“ Svjetlo očiju! Ubrzo će se obznaniti razlog toga.“

Preneseno je u nekim knjigama, da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., bio u džamiji te da je onda došao Selman r.a. i donio vijest o rođenju Hzreti Zejneb, a.s., Božiji Poslanik, a.s., je počeo da plače i rekao je :“ O Selmane !  Džibril, a.s., mi je donio vijest od Boga Uzvišenog i rekao da će ovo novorođenče zadesiti nevolje i nesreće velikih razmjera i da će biti na Kerbeli.

Izbor imena Zejneb od strane Boga Uzvišenog

Kada se rodila Hazreti Zejneb, a.s., njena majka Zehra, a.s., je odnijela kod njenog oca Emirul Mumminina Ali, a.s., i rekla: „ Izaberi ime za nju !“ Imam Ali je rekao: „  Ja ne idem ispred Božijeg Poslanika, s.a.v.a.“ Tada je Božiji Poslanik s.a.v.a bio na putovanju, kad je došao sa puta Emirul Mumminin Ali, a.s., je mu je rekao:“ Izaberi ime za svoju unuku.“ Božiji Poslanik, s.a.v.a., je odgovorio:“ Ja ne uzimam prednost Uzvišenom Gospodaru mome!“ U tim trenucima se spusti Džibril, a.s., i donese selam za Božijeg Poslanika, s.a.v.a., od Uzvišenog Boga i obznani:“ Svojoj unuci daj ime Zejneb, Uzvišeni Bog je to ime uzabrao za nju!“ Nakon toga mu je ispričao nevolje i nedaće koje će snaći nju. Božiji Poslanik, s.a.v.a., je zaplakao i rekao:“ Svako ko bude plakao za ovom djevojkom, poput onoga je koji je plakao za njenom dvojicom braće Hasanom i Husejnom.“

Nadimci Hazreti Zejneb s.a.

Velika Zejneb (Zejneb Kubra) – Ovaj nadimak nosi zbog toga da bi se raspoznala među ostalim kćerima EmirulMumminina Ali, a.s.

Sidiqa Sugra – Zato što je nadimak „Sidiqa“ bio od Hazreti Fatime, a.s., te zbog toga jer je postojalo dosta sličnosti između majke i kćeri, pa je dobila taj nadimak.

Akila, Akila Hašemovića, Akila Talibina- Akila u značenju gospođe koja je u svom narodu poznata po kerametima, poštovanju, uvažavanju i dostojanstvu, te je kod ukućana bila veoma cjenjena i voljena.

Drugi nadimci- Arifa, Alima, Abida porodice Alijeve, a.s., Fadila i dr.

  • 22 Marta, 2019