Share
  1. oktobar

– Početak rata u BiH – 1991.

Pripadnici Jugoslavenske narodne armije (JNA) prvi oružani napad na Bosnu i Hercegovinu izveli su 1. oktobra 1991. godine, kada su napali, opljačkali, zapalili i do temelja uništili hercegovačka sela Hrasno i Ravno.

Rat u Bosni i Hercegovini je izraz za oružani sukob koji se odvijao na prostoru današnje Bosne i Hercegovine od proljeća 1992. do jeseni 1995. Uzrok rata je bio raspad SFRJ, odnosno odluka Bošnjaka i Hrvata BiH da se proglasi nezavisnost, čemu se žestoko protivila srpska zajednica, nastojeći BiH zadržati u krnjoj Jugoslaviji, odnosno nasilno priključiti nju ili njene dijelove u novu srpsku državu ili države.

 

– Međunarodni dan starijih osoba

Imam Zejnu-l-Abidin, a.s.: “U prava tvojih starijih srodnika spada da oni u (tvojim očima) budu poput tvoga oca… a starice poput tvoje majke…” (El-Fakih, 2/625)

 

– Međunarodni dan nenasilja

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zlodjelo koje najbrže biva kažnjeno jest nasilje.” (El-Kafi, 2/327/1)


  1. oktobar

– Svjetski dan učitelja

Imam Bakir, a.s.: “Za učitelja dobrim stvarima oprost mole životinje na zemlji, ribe u moru i sve malo i veliko u zemlji i na nebesima Božijim.” (Sevabu-l-e’amal, 159/1)


  1. oktobar

– Dan nezavisnosti Republike Hrvatske

Dana 8. oktobra u Hrvatskoj se kao državni praznik obilježava Dan nezavisnosti u sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ. Sabor je pritom utvrdio da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim niti legalnim nijedno tijelo dotadašnje SFRJ te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja više kao takva ne postoji.


  1. oktobar

– Svjetski dan hrane

Imam Ali, a.s.: “Kome je ishrana obilna umanjuje mu se zdravlje, a duša mu se opterećuje životnom brigom.” (Gureru-l-hikem, 8903)


  1. oktobar

– Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Imam Ali, a.s.: “Siromaštvo zaveže jezik razboritog u iznošenju dokaza svoga, a siromah je stranac u mjestu svome.” (Staza rječitosti, Izreka 3)


  1. oktobar

– Međunarodni dan međusobnog pomaganja

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude imao dvije košulje, neka jednu obuče, a drugu neka da svome bratu.” (Mekarimu-l-Ahlak, 2/380/2661)


  1. oktobar

– Svjetski dan štednje

Imam Ali, a.s.: “Budi darežljiv, ali nemoj biti rasipnik! Budi štedljiv, ali nemoj biti škrtac!” (Šarh Nehdžul-belage, Ibn Ebil-Hadid, 18/150)

  • 4 Januara, 2019