Šta to postoji u namazu, što vjernicima pomaže ?

Autor: Muhammed Muhammedijan
Izvor: Pejmanhaje Ilahi ba ahle iman
Share

Šta to postoji u namazu, što vjernicima pomaže?

U zbilji i nutrini namaza postoji supstancija koja čuva i jača sabur vjernika i koja pazi na njihovu strpljivost i postojanost.

Sabur je stablo koje se zalijeva vodom namaza, a tijelo je to koje postaje živo i pokretljivo uz pomoć duše namaza. Sve riječi u namazu i svi postupci u njemu potiču otpornost i postojanost.

Ukoliko se na namaz gleda ovim očima, dobit ćemo novu predstavu o namazu, koja je veoma prijatna i privlačna, a to će naravno kod klanjača uzrokovati veći stepen radosti i svježine.

  • 25 Oktobra, 2019